AMA och Trafikverkets publikationer – Distans

Utbildningslängd: 1 dag
Pris: Gratis

Introduktion

Obs att AMA Anläggning ej ingår i kursdokumentationen. AMA kan beställas via Svensk Byggtjänst, men är inte nödvändig att ha tillgång till under kursen. Flera företag och organisationer har även tillgång till AMA Webtjänst / AMA Online.

Kursen berättigar till registrering i ID06 Kompetensdatabas.


Utbildningens mål

  • Öka på kunskapen om befintliga, nya och ändrade kravdokument
  • Klargöra gränser och spelregler för utförande av asfaltbeläggningar
  • Förklara Trafikverkets och andra beställares syn på krav och kvalitet
  • Öka förutsättningarna att kunna upprätta tydliga handlingar

Målgrupp

Konsulter, beställare, entreprenörer, leverantörer.

Kursen inriktas dels mot att ge en uppdatering till personer som har tidigare kunskap, och dels ge en introduktion till personer som är relativt nya i branschen


Utbildningens innehåll

Under kursen kommer bl a att behandlas

Kortfattad information om entreprenadhandlingar

Kortfattad information om Byggproduktförordningen (CPR) och CE-märkning

Trafikverkets publikationer för projektering/konstruktiv utformning

Exempel på Teknisk beskrivning och mängdförteckning

AMA Anläggning (fokus på kapitel DCC – Bitumenbundna överbyggnadslager)

Trafikverkets publikationer relaterade till AMA

Exempel på teknisk beskrivning och mängdförteckning


Förkunskaper

Du bör minst ha kunskaper motsvarande Asfaltskolans introduktionskurs om asfaltbeläggningar, och gärna motsvarande Asfaltskolans allmänna kurs. Du bör känna till AMA-strukturen.


AMA och Trafikverkets publikationer – Distans

Vill du gå utbildningen, företagsanpassa den eller bara veta mer? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig!