AMA och Trafikverkets publikationer för asfaltbeläggningar – DISTANS

Utbildningslängd: 1 dag
Medlemspris: 2900 kr
Ordinarie pris: 2900 kr

Introduktion

All undervisning sker direktsänd ”online” via ZOOM*. Kursmaterial kommer att skickas ut med post till samtliga deltagare ca en vecka i förväg. Bläddra gärna igenom dokumentationen innan kursstart. Obs att AMA Anläggning ej ingår i kursdokumentationen. AMA kan beställas via Svensk Byggtjänst, men är inte nödvändig att ha tillgång till under kursen. Flera företag och organisationer har även tillgång till AMA Webtjänst / AMA Online.

Kursen berättigar till registrering i ID06 Kompetensdatabas. Observera att ID06 har krav på identifiering av alla personer som registreras. Om du önskar få din utbildning registrerad i ID06 Kompetensdatabas måste du senast en vecka innan kursen skicka in en kopia av godkänd fotolegitimation. Under utbildningen måste du ha en webkamera ansluten.


Utbildningens mål

 • Öka på kunskapen om befintliga, nya och ändrade kravdokument
 • Klargöra gränser och spelregler för utförande av asfaltbeläggningar
 • Förklara Trafikverkets och andra beställares syn på krav och kvalitet
 • Öka förutsättningarna att kunna upprätta tydliga handlingar

Målgrupp

Konsulter, beställare, entreprenörer, leverantörer.
Kursen inriktas dels mot att ge en uppdatering till personer som har tidigare kunskap, och dels ge en introduktion till personer som är relativt nya i branschen


Utbildningens innehåll

Under kursen kommer bl a att behandlas

 • Kortfattad information om entreprenadhandlingar
 • Kortfattad information om Byggproduktförordningen (CPR) och CE-märkning
 • Trafikverkets publikationer för projektering/konstruktiv utformning
 • Exempel på Teknisk beskrivning och mängdförteckning
 • AMA Anläggning (fokus på kapitel DCC – Bitumenbundna överbyggnadslager)
 • Trafikverkets publikationer relaterade till AMA
 • Exempel på teknisk beskrivning och mängdförteckning

Förkunskaper

Du bör minst ha kunskaper motsvarande Asfaltskolans introduktionskurs om asfaltbeläggningar, och gärna motsvarande Asfaltskolans allmänna kurs. Du bör känna till AMA-strukturen.


AMA och Trafikverkets publikationer för asfaltbeläggningar – DISTANS

Vill du gå utbildningen, företagsanpassa den eller bara veta mer? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig!