Förebyggande och avhjälpande beläggningsunderhåll

Utbildningslängd: 3 dagar
Medlemspris: 9600 kr
Ordinarie pris: 9600 kr

Introduktion

Kursen behandlar förebyggande och avhjälpande beläggningsunderhåll och är lämplig för personer som arbetar med Trafikverkets Grundpaket/Baskontrakt samt kommunala driftentreprenader. För nybyggnad, reinvestering och förebyggande underhåll av gator och vägar hänvisas till kursen ”Val av beläggningsåtgärder”.


Utbildningens mål

Efter genomgången kurs ska du:

 • Ha kunskap om olika bindemedel och beläggningstyper
 • Kunna planera och prioritera olika åtgärder
 • Välja rätt metod, material och utrustning
 • Känna igen skadetyper och ge kostnadsberäknade åtgärdsförslag
 • Veta hur ett förebyggande underhåll planeras och utförs

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som är arbetsledare, förare eller övrig personal och som planerar arbeta med eller redan tidigare arbetar med reparation av belagda ytor. Kursen tar upp frågor som gäller både vägar och gator, och vänder sig såväl till privata entreprenörer, och olika beställarkategorier, som utförare inom Trafikverket, kommuner och flygplatser


Utbildningens innehåll

 • Vad är en bituminös beläggning?
 • Information om slitlager
 • Offensivt beläggningsunderhåll inkl. inventering, planering och prioritering
 • Vanliga skador, reparationsmetoder och reparationsutrustning
 • Praktisk tillämpning, skadebedömning
 • Praktisk maskinkännedom

Förebyggande och avhjälpande beläggningsunderhåll

Vill du gå utbildningen, företagsanpassa den eller bara veta mer? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig!