Förebyggande och avhjälpande beläggningsunderhåll

Utbildningslängd: 2 dagar
Medlemspris: 6500 kr
Ordinarie pris: 6500 kr

Välj datum och boka

Introduktion

Kursen behandlar förebyggande och avhjälpande beläggningsunderhåll och är lämplig för personer som arbetar med Trafikverkets Grundpaket/Baskontrakt samt kommunala driftentreprenader. För nybyggnad, reinvestering och förebyggande underhåll av gator och vägar hänvisas till kursen ”Val av beläggningsåtgärder”.


Utbildningens mål

Efter genomgången kurs ska du:

 • Ha kunskap om olika bindemedel och beläggningstyper
 • Kunna planera och prioritera olika åtgärder
 • Välja rätt metod, material och utrustning
 • Känna igen skadetyper och ge kostnadsberäknade åtgärdsförslag
 • Veta hur ett förebyggande underhåll planeras och utförs

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som är arbetsledare, förare eller övrig personal och som planerar arbeta med eller redan tidigare arbetar med reparation av belagda ytor. Kursen tar upp frågor som gäller både vägar och gator, och vänder sig såväl till privata entreprenörer, och olika beställarkategorier, som utförare inom Trafikverket, kommuner och flygplatser


Utbildningens innehåll

 • Vad är en bituminös beläggning?
 • Information om slitlager
 • Offensivt beläggningsunderhåll inkl. inventering, planering och prioritering
 • Vanliga skador, reparationsmetoder och reparationsutrustning
 • Praktisk tillämpning, skadebedömning
 • Praktisk maskinkännedom

Förebyggande och avhjälpande beläggningsunderhåll

 • Start
  Ort
  Stockholm
  Platser kvar
  25
  Utbildningslängd: 2 dagar
  Utbildningsansvarig
  Camilla Wallin
  camilla.wallin@buc.se
  08-6985891
  Visa datum och kontakt
  Boka utbildning
  Boka