Kravtillägg Bas-P/U (AFS 2023) – ONLINE

Medlemspris: 1200 kr
Ordinarie pris: 1500 kr

Introduktion

Arbetsmiljöverkets nya regelstruktur och föreskriften AFS 2023:3 träder i kraft den 1 januari 2025. Alla som omfattas av den nya föreskriften som Bas-P, Bas-U, Byggherre och Projektör ska uppdatera sina kunskaper. 

Detta gör vår uppdateringsutbildning ovärderlig för de som redan är utbildade inom området. Genom vår onlineutbildning säkerställer du att dina kunskaper är aktuella och överensstämmer med de senaste kraven från arbetsmiljöverket. Vi fokuserar på att förtydliga de nya kraven och förväntningarna på rollerna som byggarbetsmiljösamordnare för både planering/projektering (Bas-P) och utförande (Bas-U), samt byggherrar och projektörer.

Målet med utbildningen är att ge en djup förståelse för den nya regelstrukturen i AFS 2023:3 och dess inverkan på arbetsmiljön inom byggbranschen. Deltagarna kommer att få insikt i hur dessa förändringar påverkar deras roller och ansvar. Specifikt syftar utbildningen till att utbilda vad som gäller enligt den nya föreskriften. 

Utbildningar ungefär 2-4 timmar att genomföra

Utbildningen lanseras och kan bokas i augusti/september


Utbildningens mål

 • Förklara de viktigaste bestämmelserna i arbetsmiljölagen och den nya regelstrukturen.
 • Ge förståelse för AFS 2023:3 och dess inverkan på arbetsmiljöarbetet.
 • Förstå och känna till grundprinciperna för riskhantering enligt AFS 2023:3
 • Tydliggöra rollerna och ansvaren under projekterings- och byggskedet.


Målgrupp

Utbildningen är framför allt avsedd för nuvarande Bas-P och Bas-U-handläggare, byggherrar och projektörer som behöver uppdatera sina kunskaper i enlighet med de nya föreskrifterna. Den är också relevant för andra yrkesroller som behöver grundläggande kunskaper om byggarbetsmiljösamordning enligt de nya reglerna.


Utbildningens innehåll

 • Regelverken
  • Byggherreansvar och samordning enligt arbetsmiljölagen, AML
  • Regelstrukturen i arbetsmiljöverkets föreskrifter
  • AFS 2023:1 – Systematiskt arbetsmiljöarbete – grundläggande skyldigheter för arbetsgivare
  • AFS 2023:3 – Projektering och byggarbetsmiljösamordning – kompetenskrav och hantering Bas-P/Bas-U
  • Bransch- och beställarkrav
  • Sanktionsavgifter
 • Arbetsmiljödokumentation
  • Förhandsanmälan och arbetsmiljödokumentation
  • Arbetsmiljöplan (AMP) – hantering och överlämning 
 • Risker och riskhantering
  • Grundprinciper för riskhantering – AFS 2023:3
  • Åtgärdstrappan
 • Planerings och projekteringsskedet, Bas-P
  • Organisation och rutiner
  • Byggherre/Uppdragstagare – ansvar och arbetsuppgifter
  • Bas-P – uppgifter, ansvar och samordning
  • Riskhantering för bygg- och bruksskedet
  • Tidplan och etableringsområde
  • Projektörer – ansvar och rutiner
 • Byggskedet, Bas-U
  • Organisation och rutiner
  • Byggherre/Uppdragstagare – ansvar och arbetsuppgifter
  • Bas-U – ansvar och arbetsuppgifter 
  • Samverkan på arbetsplatsen
  • Styrning och tidsplanering 
  • Kontroll och uppföljning av skyddsarbetet


Förkunskaper

Denna utbildning riktar sig till dig som redan har gått en Bas-P/U-utbildning och har erfarenhet i rollen som Bas-P eller Bas-U. Det är viktigt att ha en grundläggande förståelse för de befintliga regelverken inom arbetsmiljön.


Kravtillägg Bas-P/U (AFS 2023) – ONLINE

Vill du gå utbildningen, företagsanpassa den eller bara veta mer? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig!