Asbest – Särskild utbildning med anpassad längd

Utbildningslängd: 2 dagar
Medlemspris: 5270 kr
Ordinarie pris: 6200 kr

Välj datum och boka

Introduktion

Efter genomförd utbildning har du kompetensen att leda eller utföra rivning av asbest eller asbesthaltigt material, där luftsluss inte behöver användas. Du kommer att få de teoretiska kunskaperna om säkerhetsaspekter och rivningsteknik som erfordras enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om asbest (AFS 2006:1). 

Att riva och sanera utrymmen med asbesthaltiga material är ett kvalificerat arbete, eftersom det är starkt cancerframkallande. Du som hanterar och river måste följa regler och kunna utföra arbetet rätt, för att inte sprida materialet till omgivningen, eller via dina kläder ta med det hem eller till omklädningsrummet.

Utbildningen följer det av BCA utarbetade utbildningsprogrammet och innehåller praktiska övningar och moment.


Utbildningens mål

 • Material kunskap om asbest
 • Kunskap om hur du gör en preliminärbedömning av eventuellt asbestinnehåll
 • Kunskap om hur asbestinnehåll kan fastställas
 • Kunskap i att välja lämplig arbetsmetod
 • Registrering av din kompetens i ID06 kompetensdatabas

Målgrupp

Du som ska leda eller utföra rivning av asbest eller asbesthaltigt material, men där det inte krävs inneslutning med luftsluss av saneringsområdet.


Utbildningens innehåll

 • Känna till gällande föreskrifter
 • Känna till vad asbest är, egenskaper och var asbest kan finnas
 • Insikt om hälsorisker med asbest
 • Skyddsåtgärder
 • Nödfallsåtgärder
 • Kunskap om olika arbetsmetoder
 • Kontrollåtgärder
 • Praktisk kunskap om maskinell och personlig utrustning
 • Kunskap om saneringsmetoder och avfallshantering
 • Information om medicinska kontroller

Förkunskaper

Inget krav på förkunskapet


Asbest – Särskild utbildning med anpassad längd

 • Start
  Ort
  Göteborg
  Platser kvar
  20 st
  Utbildningslängd: 2 dagar
  Kontaktperson
  Lena Johansson
  lena.johansson@buc.se
  Visa datum och kontakt
  Boka utbildning
  Boka