Asfaltbeläggningar – Introduktionskurs

Utbildningslängd: 2 dagar
Medlemspris: 7150 kr
Ordinarie pris: 7950 kr

Introduktion

Två dagars introduktion i ämnet asfaltbeläggningar för dig som endast kommer i viss kontakt med beläggningsfrågor i ditt yrke.


Utbildningens mål

Att ge en introduktion till vad asfaltbeläggningar är. Vad de består av, vilka olika typer som finns samt vad som påverkar valet av beläggningsåtgärd.


Målgrupp

Kursen riktar sig i första hand till statliga och kommunala beställarrepresentanter som ej har behov av en djupare kunskap om asfaltbeläggningar. Kursen innehåller endast en mycket kortfattad genomgång av utläggning och packning, varför kursen ej lämpar sig för utförare eller kontrollanter.


Utbildningens innehåll

  • Asfaltbeläggningar – allmän introduktion om beläggningstyper, konstruktion och funktion
  • AMA Anläggning samt Trafikverkets publikationer för asfaltbeläggningar
  • Material: sten, bitumen
  • Tankbeläggningar
  • Lågtrafikerade vägar
  • Utsatta ytor; busshållplatser, rondeller etc

Förkunskaper

Cirka 3 veckor före kursen börjar skickar vi ut en ”minibrevkurs” till deltagarna (1 brev). Uppgifterna i brevet är frivilliga men rekommenderas för bästa utbyte av kursen.


Asfaltbeläggningar – Introduktionskurs

Vill du gå utbildningen, företagsanpassa den eller bara veta mer? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig!