KOMMER SNART: Nya Rätt på bygget – DISTANS

Utbildningslängd: 1 dag
Medlemspris: 3300 kr
Ordinarie pris: 3900 kr

Introduktion

Vill du undvika tvist som rör kollektivavtalet? Bästa sättet är att ha mer kunskap om vad som gäller!

Med ökad kunskap om kollektivavtalet kan många konfliktsituationer förebyggas och tvister kring ex. anställning, uppsägning, resor och underentreprenörer undvikas. Med fördjupade kunskaper om kollektivavtalets regler för resor, ledigheter och arbetstider skapar du också goda förutsättningar att kunna anpassa ditt bolags resurser på ett bättre sätt.

Utbildningen omfattar Byggavtalet och vi följer byggprocessen och lägger fokus på de viktigaste paragraferna och bilagorna under varje del av bygget: Innan projektstart, i samband med byggstarten, under byggets gång och ett särskilt pass kring anställning och avslutning av anställning.

Så här fungerar en distansutbildning hos oss
När du går en distansutbildning hos Byggbranschens Utbildningscenter får du samma höga kvalitet på undervisningen som under våra klassrumsutbildningar. Du får träffa våra erfarna lärare och engagerade klasskamrater, som bidrar med både erfarenhetsutbyte och energi. Utbildningen genomförs via det digitala distansverktyget Zoom meetings – ett intuitivt, inkluderande och driftsäkert verktyg – direkt i din dator, mobil eller surfplatta. Du kommer att bli förvånad över hur enkelt och bra det är.

Läs mer om vad som är bra att känna till gällande Zoom och vårt distansupplägg här.

Nya Rätt på bygget finns även som klassrumsutbildning.


Utbildningens mål

 • Kunskaper om vilka regler i kollektivavtalet som gäller i olika skeende av byggprocessen
 • Kunna förebygga konflikt och tvist genom rätt kunskap om kollektivavtalet bestämmelser
 • Kunskaper om det stöd som arbetsgivarguiden kan ge i olika situationer

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig med personalansvar inom kollektivavtalsområdet ex. Företagsledare/VD med operativa uppgifter eller för dig som har arbetsledande arbetsuppgifter som ex. Platschefer, projektchefer, personalhandläggare eller personalchefer.


Utbildningens innehåll

 • Arbetstid
 • Ordningsregler
 • Underentreprenörer
 • Arbetsplatsanmälan
 • Lönebestämmelser
 • Resor och traktamente
 • Arbetets ledning och föreningsrätt
 • Viss frånvaro och ledighet
 • Permittering & väntetid
 • Regler vid in- och utlåning
 • Regler vid in- och uthyrning
 • Semesterregler
 • Avtal om anställningsskydd

KOMMER SNART: Nya Rätt på bygget – DISTANS

Vill du gå utbildningen, företagsanpassa den eller bara veta mer? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig!