Utbildningskrav för handläggare Bas-P och Bas-U

Arbetsmiljöverket har fastställt nya krav i föreskriften AFS 2023:3, kapitel 2 9§, som specificerar att handläggare för Bas-P och Bas-U ska inneha adekvat utbildning, kompetens och erfarenhet. Detaljer kring den nödvändiga utbildningen framgår i de allmänna råden till föreskriften och inkluderar fyra huvudområden:

Blå nivå – Praktiskt samordningsarbete
I de här utbildningarna är det fokus på praktiskt samordningsarbete, vilket är ett nytt krav. Deltagarna utbildas i att effektivt leda och samordna arbetsmiljön under projektering eller byggskede. En heldags utbildning krävs för varje roll, antingen genom lärarledd session på plats eller via distans (Zoom). Den ges som Bas-P och Bas-U.

Grön nivå – Regelverk
De här utbildningarna täcker regelverket, specifikt AFS 2023:3, och är avsedd att ge insikter om hur reglerna styr arbetsuppgifter, ansvar och roller i byggprojekt. Den motsvarar en heldags utbildning. Vi erbjuder utbildningen både som online och i klassrum. Den ingår som obligatorisk del i den lärarledda utbildningen för Bas-P och Bas-U. Utbildningen i sig räcker inte för rollen som Bas-handläggare.

Mörkblå nivå – Systematiskt arbetsmiljöarbete
På den här nivån behöver handläggaren en omfattande översikt av systematiskt arbetsmiljöarbete genom en branschanpassad BAM-utbildning. Denna tre dagar långa utbildning ger en djupgående förståelse av arbetsmiljörisker, såsom vibrationer, buller och kvartsdamm.

Röd nivå – Projektspecifika utbildningar
På den här nivå är utbildningarna mer projektspecifika. Det finns inga utförliga rekommendationer men handläggare kan behöva ytterligare utbildning baserat på risker som förekommer i det specifika byggprojektet. Det kan innefatta allt från Schaktansvarigutbildning till fördjupade kurser som säkra lyft och arbete på ställningar.

Utbildningsstegen

Vi har strukturerat en utbildningsstege för att tydliggöra i vilken ordning utbildningarna bör genomföras:

 1. Grundläggande arbetsmiljö: Starta med en BAM-kurs.
 2. Rollen som Bas-P och Bas-U
  Arbetsmiljöregler
  Fortsätt med en utbildning i Byggarbetsmiljösamordning. (När du anmäler dig till en Bas-P eller Bas-U får du med dig den här)

  Praktiskt samordningsarbete
  Avsluta med en utbildning för din specifika roll som Bas-P eller Bas-U.

 3. Projektspecifika risker: Komplettera med ”Röda” kurser vid behov, baserat på projektets specifika krav

Denna struktur säkerställer att alla handläggare har de kunskaper som krävs för att framgångsrikt hantera deras ansvarsområden, och möjliggör en flexibel men grundlig utbildningsväg anpassad efter individuella och projektrelaterade behov.

Läs mer om våra Bas-P/U utbildningar

Vanliga frågor och svar om Bas-P/U

Kontakta utbildningsansvariga

Annika Olsson,
+46 31 629 415
Skicka e-post

Hampus Lostin,
+46 31-759 50 03
Skicka e-post

Josefin Larsson,
+46 40-352 636
Skicka e-post