Bas-P

Utbildningslängd: 1 dag
Medlemspris: 4500 kr
Ordinarie pris: 5200 kr

Välj datum och boka

Introduktion

I ljuset av den nya föreskriften AFS 2023:3 som reglerar byggarbetsmiljösamordning är din förmåga att hantera arbetsmiljöfrågor som Bas-P viktigare än någonsin. Denna utbildning syftar till att fördjupa dina kunskaper och färdigheter inom arbetsmiljöregler och praktisk samordning under planering och projektering, enligt krav och riktlinjer från arbetsmiljölagen och AFS 2023:3.

Vår innovativa ”Blended” utbildning kombinerar självstudier online med lärarledd träning. Onlinekursen täcker grunderna i arbetsmiljösamordning och rollspecifika ansvar för byggherrar, projektörer, Bas-P och Bas-U. Den lärarledda delen fokuserar på centrala aspekter av arbetsmiljöarbete specifika för Bas-P handläggare.

Utbildningen siktar på att utveckla din förståelse för praktisk samordning under planerings och projekteringen och ger dig verktygen att effektivt leda och samordna projektörernas lösningar ur arbetsmiljösynpunkt. Efter avslutad utbildning kommer du vara väl förberedd att hantera Bas-P handläggarens uppgifter, från risksamordningen av projektörernas lösning till att implementera riskhanteringsprinciperna under projekteringsskedet.

För att delta i den lärarledda dagen krävs genomförande av två obligatoriska onlineutbildningar. Onlineutbildningarna blir tillgängliga i augusti via ”mina sidor” när du registrerar dig och ger en grundlig förståelse för byggarbetsmiljösamordning och rollspecifika ansvar enligt AFS 2023:3 för att skapa säkrare arbetsplatser.

Utbildningen finns också som DISTANS via ZOOM.


Utbildningens mål

 • Att förstå och kunna tillämpa kraven på byggarbetsmiljösamordning enligt AFS 2023:3
 • Ha kunskap och förstå de fyra rollernas (Byggherre, Projektör, Bas-P och Bas-U) uppgifter och ansvar enligt AFS 2023:3
 • Att utveckla färdigheter i att hantera och samordna arbetsmiljöarbetet under planering och projekteringsskedet
 • Att få kunskap och färdighet om riskhantering och samordning av olika projektörers lösningar utifrån arbetsmiljöaspekter 
 • Praktisk tillämpning av verktyg och metoder under samordningen av projektörer


Utbildningens innehåll

 • Byggarbetsmiljösamordning (för detaljerat innehåll se Byggarbetsmiljösamordning – ONLINE)
  • AFS 2023:3
  • Arbetsgivaransvar vs. Byggarbetsmiljösamordning
  • Roller, ansvar och uppgifter för Byggherre, Projektör, Bas-P och Bas-U
  • Grunderna i riskhanteringsprinciperna
 • Grunderna för Byggarbetsmiljösamordning
  • Byggprocessen
  • Roller och ansvar
  • Risker på byggarbetsplatser
 • Bas-P – praktiskt samordningsarbete 
  • Organisation av samordningsarbetet
  • Uppgiftsfördelning under projekteringen
  • Styra och leda projektörer
  • Rutiner för uppföljning och kontroll
  • Tidsplanering för byggskedet
  • Granskning och dokumentation
  • Hantering av risker som inte kan förebyggas
  • Checklistor och hjälpmedel
 • Projektörernas ansvar 
  • Riskhantering enligt grundprinciperna
  • Anvisningar från Bas-P
  • Kompatibla lösningar
  • Rutiner, hjälpmedel och kontrollsystem
  • Tidsplanering
  • Utformning av tillfälliga och samverkande konstruktioner
  • Skriftliga underlag till arbetsmiljöplanen
 • Monteringsfärdiga byggnader och anläggningar
  • Riskhantering enligt grundprinciperna
  • Arbetsmiljörisker för bygg- och bruksskedet
  • Rutiner och samordning
  • Beskrivningar och instruktioner
  • Uppföljning av montage
 • Byggskedet
  • Metoder, teknik och material
  • Utformning och placering
  • Etableringsområde och logistik
  • Byggprodukter och konstruktioner
  • Installationer och inredningar
  • Rivning, ombyggnad och renovering
 • Bruksskedet
  • Arbetsmiljön i färdig byggnad
  • Utformning och granskning
  • Tillgänglighet
  • Arbetsmiljödokumentation
 • Arbetsplatsens utformning
  • Arbetsplatsens utformning
  • Utrymning, larm och brandskydd
  • Klimat och installationer
  • Säkerhet
  • Skyltar och signaler
 • Riskhantering i praktiken
  • Bedöma projektörernas underlag och riskbedömningar (Praktiska fall på riskhantering för damm, tunga lyft, montage, ställning etc.)
  • Händelsekedjan, MTO-perspektivet
  • Åtgärdstrappan, exempel på åtgärder i olika skeden 
 • Arbetsmiljödokumentation
  • Konstruktion
  • Utformning
  • Byggprodukter
  • Drift och underhåll
 • Arbetsmiljöplan (AMP) 
  • Arbeta med AMP under tidiga skeden
  • Upprätta AMP innan byggstart
  • Hantering av risker som saknar underlag från projektör (Case, ev. samma som bedöma projektörens underlag)
  • Överlämning mellan Bas-P och Bas-U 
  • Överlämning mellan olika Bas-P handläggare
 • Praktiska samordningsverktyg
  • Arbetsplatsdispositionsplan (APD-plan)
  • Startmöte och mötesformer projektering
  • Överlämningsmöte
  • Risklogg
  • Arbetsmiljöverkets checklista
  • Checklista Bas-P
 • Kunskapstest


Förkunskaper

Vi rekommenderar att du har gått BAM, Startkurs Arbetsmiljö eller har motsvarande goda kunskaper om regelverken inom arbetsmiljön. Lämpligt att du också har gått onlineutbildningen Safe Construction Training.


Bas-P

 • Start
  Ort
  Göteborg
  Platser kvar
  19
  Utbildningslängd: 1 dag
  Utbildningsansvarig
  Josefin Larsson
  josefin.larsson@buc.se
  040-352 636
  Visa datum och kontakt
  Boka utbildning
  Boka
 • Start
  Ort
  Stockholm
  Platser kvar
  18
  Utbildningslängd: 1 dag
  Utbildningsansvarig
  Josefin Larsson
  josefin.larsson@buc.se
  040-352 636
  Visa datum och kontakt
  Boka utbildning
  Boka
 • Start
  Ort
  Malmö
  Platser kvar
  19
  Utbildningslängd: 1 dag
  Utbildningsansvarig
  Josefin Larsson
  josefin.larsson@buc.se
  040-352 636
  Visa datum och kontakt
  Boka utbildning
  Boka
 • Start
  Ort
  Stockholm
  Platser kvar
  20
  Utbildningslängd: 1 dag
  Utbildningsansvarig
  Josefin Larsson
  josefin.larsson@buc.se
  040-352 636
  Visa datum och kontakt
  Boka utbildning
  Boka