Frågor och svar Bas-P/U

Jag har en utbildning i Bas-P/U men behöver lära mig det nya regelverket som börjar gälla januari 2025. Vilken utbildning ska jag gå?

Du behöver gå Kravtillägg Bas-P/U (AFS 2023).

Alla våra utbildningar inom Bas-P/U innefattar AFS 2023:3 sedan 15 oktober 2023. Det innebär att om du har gått en utbildning hos oss efter det behöver du inte komplettera med någonting. Om du är osäker på vilken AFS du haft utbildning i, så kontrollerar du det enklast via ditt utbildningsintyg.

Jag är eller ska bli byggarbetsmiljösamordnare men saknar Bas-P/U utbildning. Vilken utbildning bör jag välja?

Du bör gå Byggarbetsmiljösamordning samt efterföljande utbildning – Bas – P och/eller Bas – U beroende på vilken roll som är aktuell.

Varför har det skett en justering av utbildningens längd?

AFS 2023:3 är mer strukturerad och mer omfattande än tidigare regelverk. Vi anser att kravställningen på den teoretiska och praktisk delen i regelverket inte kan rymmas på enbart en dag längre. Vi tillgodoser att du i din roll ska erhålla de kunskaper som krävs för att upprätthålla och främja en säker och hälsosam arbetsmiljö genom hela byggprocessen.

Hur lång tid är utbildningen giltig?

Det finns i dagsläget ingen giltighetstid på utbildningen men Arbetsmiljöverket rekommenderar förnyelse var femte år.

Jag har gått Bas-P/U utbildning hos en annan aktör. Kan jag gå er Bas-P eller Bas-U?

Du kan boka dig på en Bas-P eller Bas-U men kommer behöva genomföra och slutföra Byggarbetsmiljösamordning online för att erhålla intyg och ID06-registrering. Byggarbetsmiljösamordning online kommer automatiskt finnas via Mina sidor på www.buc.se när du är bokad på en Bas-P eller Bas-U.  

Vad händer om jag inte har uppdaterat mina kunskaper i AFS 2023:3 efter 1 januari 2025?

Du får inte verka som Bas-P eller Bas-U enligt Arbetsmiljöverkets kravställning. För att undvika detta – gå vår Kravtillägg Bas-P/U (AFS 2023).

Var är Bas-P/U uppdateringsutbildning?

Införandet av AFS 2023:3 medför att vi ändrar utbildningsstruktur. Bas-P/U Uppdatering bygger på att gällande regelverk skall ha förändrats och testats. Därav är en uppdateringsutbildning inte applicerbar efter att den nya regelstrukturen införs. Uppdateringsutbildning är därför inte aktuellt i dagsläget, men kommer på sikt att återinföras i vår nya utbildningsstruktur och då ha funktionen att uppdatera framtida eventuella förändringar i den nya AFS:en.   

Jag har gått Bas-U och klarat den gröna onlineutbildningen Byggarbetsmiljösamordning, behöver jag göra om den när jag nu är anmäld till Bas-P?

Nej, det behöver du inte. Vårt system känner av om du redan klarat den under Bas-U utbildningen.

Jag har varit arbetsledare och gick Byggarbetsmiljösamordning online och nu vill jag gå Bas-U, måste jag göra om Byggarbetsmiljösamordning då?

Det är viktigt att man har med sig grunderna när man går sin lärarledda Bas-U utbildning och har den Byggarbetsmiljösamordning färskt i minnet. Om det var länge sedan du gick utbildningen rekommenderar vi att du går om den. Om du har praktiserat kunskaperna eller upplever att du fortsatt minns en betydande del av utbildningen behöver du inte gå om den. Repetitionen i Bas-U utbildningen kommer räcka.

Jag har ganska okomplicerade och små byggprojekt, behöver jag gå både Bas-P och Bas-U då?

I mindre byggprojekt med få entreprenörer och risker är det sällan mycket projektering och samordning.
Då kan det räcka med att du gått den ”gröna” utbildningen. Om du lägger mycket tid och vikt vid din samordning av arbetsmiljön under byggprojektet kan den ”blåa” Bas-U räcka.

Men skillnaden mellan ett enklare, litet projekt med få risker och projekt där risknivån och komplexiteten ökar är liten. Kom ihåg att det alltid är Byggherren som avgör, eftersom det är den som utser dig till handläggare.

Läs mer om våra Bas-P/U utbildningar

Läs mer om arbetsmiljöverkets utbildningskrav för Bas-P/U