Byggarbetsmiljösamordning – Online

Utbildningslängd: - dagar
Medlemspris: 2100 kr
Ordinarie pris: 2500 kr

Introduktion

Välkommen till utbildningen Byggarbetsmiljösamordning för dig som berörs av samordningen av arbetsmiljön på byggarbetsplats men inte är handläggare. Utbildningen är en perfekt introduktion för dig som Byggherre, Arbetsledare, Projektör eller Chef i ett byggföretag.

Utbildningen är avsedd att ge dig de kunskaper kring byggarbetsmiljösamordning som behövs för dig som på olika sätt interagerar med en Bas-P eller Bas-U. Det är viktigt att alla aktörer känner till vem som har vilken uppgift och vilket ansvar i byggarbetsmiljösamordningen. 

Målet med utbildningen är att ge dig en djup förståelse för den nya regelstrukturen i AFS 2023:3 och dess inverkan på samordningen av arbetsmiljön inom byggbranschen. Som deltagare kommer du få kunskap och insikt i hur regelverket påverkar de fyra centrala rollernas (Byggherre, Projektör, Bas-P och Bas-U) uppgifter och ansvar. Det är kunskaper som behövs för att upprätthålla och främja en säker och hälsosam arbetsmiljö genom hela byggprocessen. 

Utbildningen behandlar de olika skedena av byggprocessen, inklusive riskhantering, dokumentation, regelverk, och samordning enligt Arbetsmiljölagen (AML) och AFS 2023:3. 

Utbildningen motsvarar en lärarledd heldagsutbildning i innehåll och omfattning och online tar den ca. 3-4 timmar att genomföra.

Utbildningen finns också som lärarledd utbildning i klassrum eller distansrum (Zoom)

Utbildningen lanseras och kan bokas i augusti/september


Utbildningens mål

 • Förklara de viktigaste bestämmelserna i arbetsmiljölagen och den nya regelstrukturen.
 • Ge förståelse för AFS 2023:3 och dess inverkan på arbetsmiljöarbetet.
 • Förstå och känna till grundprinciperna för riskhantering enligt AFS 2023:3
 • Tydliggöra rollerna och ansvaren under projekterings- och byggskedet.


Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig (arbetsledare, arbetschef, projektör, byggherre) som har behov av grundläggande kunskaper om byggarbetsmiljösamordning enligt de nya reglerna, AFS 2023:3, men inte ska vara Bas-P eller Bas-U.


Utbildningens innehåll

 • Regelverken
  • Byggherreansvar och samordning enligt arbetsmiljölagen, AML
  • Regelstrukturen i arbetsmiljöverkets föreskrifter
  • AFS 2023:1 – Systematiskt arbetsmiljöarbete – grundläggande skyldigheter för arbetsgivare
  • AFS 2023:3 – Projektering och byggarbetsmiljösamordning – kompetenskrav och hantering Bas-P/Bas-U
  • Bransch- och beställarkrav
  • Sanktionsavgifter
 • Arbetsmiljödokumentation
  • Förhandsanmälan och arbetsmiljödokumentation
  • Arbetsmiljöplan (AMP) – hantering och överlämning 
 • Risker och riskhantering
  • Grundprinciper för riskhantering – AFS 2023:3
  • Åtgärdstrappan
 • Planerings och projekteringsskedet, Bas-P
  • Organisation och rutiner
  • Byggherre/Uppdragstagare – ansvar och arbetsuppgifter
  • Bas-P – uppgifter, ansvar och samordning
  • Riskhantering för bygg- och bruksskedet
  • Tidplan och etableringsområde
  • Projektörer – ansvar och rutiner
 • Byggskedet, Bas-U
  • Organisation och rutiner
  • Byggherre/Uppdragstagare – ansvar och arbetsuppgifter
  • Bas-U – ansvar och arbetsuppgifter 
  • Samverkan på arbetsplatsen
  • Styrning och tidsplanering 
  • Kontroll och uppföljning av skyddsarbetet
 • Kunskapstest


Förkunskaper

Inga förkunskapskrav


Byggarbetsmiljösamordning – Online

Vill du gå utbildningen, företagsanpassa den eller bara veta mer? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig!