”Vi behöver kompetenta och lämpliga arbetsledare”

Möt Anders Edwall och Mikael Strömquist – utbildare i Arbetsledare och Arbetsledare – distans, som berättar om vikten av att utbilda sig och vad det har för betydelse för branschen.

Berätta om er själva!

Anders:
– Jag har varit verksam inom byggbranschen sedan 1990 och har haft roller från arbetsledare till regionchef och affärsområdeschef. I mina roller har jag verkat som direktrapporterande och företagsledande. Jag har bred kunskap om det mesta inom byggverksamheten och driver sedan några år tillbaka egen verksamhet, Edwall Projekt, med inriktning på projekt- och fastighetsutveckling, men även interim management och projektledning. Utöver detta så har jag fått chansen att vara utbildare hos Byggbranschens Utbildningscenter vilket är en stor och rolig utmaning!

Mikael:
– Jag har arbetat som ledarutvecklare/coach sen 1999 och det första uppdraget var hos ett byggföretag som ville ha hjälp med att träna och stärka ledarskapet. Jag är beteendevetare i grunden med inriktningen lärande och ledarskap i organisationer och team och har under alla dessa år arbetat i olika branscher, men under åren utbildat/coachat närmare 3000 ledare i byggbranschen. Jag har varit utbildare på Byggbranschens Utbildningscenter sedan 2013 och tycker att det är fantastiskt roligt och utvecklande.

Varför är arbetsledarutbildningen viktig för branschen

– Arbetsledarrollen är en viktig inkörsport för så många andra roller i vår bransch. Att redan från början få rätt kunskaper och förutsättningar i arbetslivet gör skillnad och man bär sedan med sig det hela livet vilket gör skillnad för andra och en själv. Vi behöver kompetenta och lämpliga ledare, nu och i framtiden, ledare som kan göra skillnad, ge visioner, sätta mål och ge beröm vid goda prestationer.

Vilka kunskaper och insikter får deltagarna med sig?

– Vi greppar ju det mesta en arbetsledare behöver kunna i ett projekt och vad det innebär att ha ansvar för att leda medarbetare. Vi håller på i åtta kunskapsfyllda dagar med föreläsningar, diskussioner, nätverkande och grupparbeten. Deltagarna får en övergripande förståelse för hur byggprocessen fungerar från projektberedning till att starta upp ett projekt och skedena fram till projektavslut och besiktning.

Vidare går vi igenom arbetsledarens arbetsuppgifter, ansvar och befogenheter, lagar och föreskrifter inom byggverksamhet, arbetsgivarens ansvar, etik och moral, KMA och riskhantering, grundläggande entreprenadjuridik, AMA, varför AF-delen är så viktig, hur olika tekniska beskrivningar hänger samman samt ritningsläsning.

Vi jobbar med arbetsberedning, ekonomiska avstämningar, att göra en tidplan, hur kalkyl och inköpsarbete går till, ÄTA-arbeten och slutligen kommunikation och mötesteknik. Vi ägnar också en hel dag åt ledarskap för en arbetsledare.

Hur kan kursen underlätta i det dagliga arbetet?

– Deltagarna får många nya insikter och en egen kunskapsplattform att verka utifrån vilket skapar en trygghet i rollen. Att förstå ledarskapets nycklar gör vardagen enklare och roligare, att väcka medarbetarnas arbetsglädje och engagemang är förlösande och skapar förutsättningar för kvalitet och lönsamhet. I kursmaterialet finns även en administrativ verktygslåda som stöd för arbetsledaren i deras dagliga arbete.

Vad är det bästa med att vara utbildare?

Anders:
– Coachande ledarskap är ledord för mig och därför tycker jag det är extremt kul att verka inom BUC där jag får vara med och utveckla morgondagens ledare och chefer.

Jag får en unik chans att försöka delge mina kunskaper på ett bra sätt till deltagarna. Det är kul att följa upp tidigare kursdeltagare och se deras framgångar efter slutförd utbildning.

Mikael:
– Att vara en del i andra människors utveckling och se deltagare växa som ledare är en härlig och tillfredsställande känsla. Att hjälpa/utmana människor att våga gå utanför sin komfortzon är en annan mycket stimulerande del av att just arbeta med ledarutveckling.

Sen våren 2020 har denna utbildning även hållits digitalt, hur upplever ni det?

– Pandemin blev en rejäl omställning när det kommer till utbildning, men Mikael hade redan innan pandemin ett uppdrag som genomfördes digitalt. Man behövde tänka till lite kring pedagogiken för att skapa engagemang och delaktighet som inte kommer lika naturligt som i ett klassrum. Nu med snart 3 års erfarenhet kring detta kan vi konstatera att den upplevda nyttan och värdet från deltagarna är minst lika hög digitalt som i klassrum.

Pedagogiken i programmet oavsett om det handlar om klassrum eller digitalt handlar om att försöka aktivera deltagarna så mycket som möjligt via att dela egna erfarenheter, ta del av andras, reflektioner och övningar/case. Denna pedagogik skapar också bättre förutsättningar för ett mer varaktigt lärande och bestående resultat hos deltagarna.   

Hur tror du framtiden för branschen och utbildningar ser ut?

– Vi verkar i en bransch med konjunktursvängningar och många företag har kompletterande marknadsnischer som gör att det blir lättare att överbrygga svackor. Det kommer vi att få leva med.

Vid en nedgång i konjunkturen satsar de kloka företagen på att utbilda och utveckla sin personal, vid en uppgång i konjunkturen saknas ofta resurser och vi rekryterar lika ofta underifrån som utifrån. Båda alternativen medför ofta att kunskapen hos medarbetarna måste höjas och säkras för att klara projektkraven och båda alternativen är positiva för utbildningsbranschen om företagen sätter individen och dennes kunskap i centrum för att lösa arbetsuppgifterna på bästa sätt. Vi behöver fortsätta att utveckla våra medarbetare för att möta marknadens ständiga utveckling och omvärldens krav i våra projekt.

Vi arbetar ju med att sälja vår förmåga att producera det som kunden vill ha och inte en färdig produkt. Det ökar kraven på att vi på förhand ska visa oss dugliga, att vi har fungerande system och referensprojekt samt bra cv:n på våra medarbetare. Allting börjar ju med att vi har rätt kompetens i vårt företag för att vi ska vinna anbudstävlingarna. Vi säkrar kunskapen genom att vi kontinuerligt utbildar våra medarbetare, erfarenheten kommer sen i projekten. Med rätt kompetens i företagen ökar vår konkurrenskraft och förmåga att hantera både produktion och kommunikation.

Vad är ditt bästa tips till någon som funderar på att gå en arbetsledarutbildning hos Byggbranschens Utbildningscenter?

– Prata med din chef och förklara vilken skillnad du kan göra som en mer kompetent arbetsledare som bidrar med lönsamhet, kunskap och arbetsglädje efter att ha gått utbildningen. Det kommer att göra stor skillnad för både dig företaget.

Medarbetarnas kompetens är en av företagets viktigaste tillgångar. Våra kursutvärderingar visar tydligt att vi gör skillnad med arbetsledarutbildningen på BUC. Vi har dessutom generellt sett de bästa utbildarna på BUC för kompetensutveckling i byggbranschen.

Du har väl inte missat Anders och Mikaels webbinarium om ledarskap i byggbranschen?

Se webbinariet som vänder sig till dig som är intresserad av ett framgångsrikt ledarskap i byggbranschen och ett framgångsrikt arbetsledarskap i praktiken i efterhand.

Titta på webbinariet här!

Är du intresserad av vår arbetsledarutbildning?

Läs mer och boka:

Arbetsledare – Klassrumsutbildning

Arbetsledare – Distans