Ny utbildning för brandfarliga arbeten

En modern utbildning anpassad för byggbranschen.

Byggföretagen (tidigare Sveriges Byggindustrier) har tillsammans med SVEBRA gjort ett gemensamt initiativ till att ta fram ett alternativ till Brandskyddsföreningens Heta Arbeten under namnet Brandfarliga Arbeten.

Här berättar Peter Andersson, utvecklingsansvarig på Byggbranschens Utbildningscenter, mer om utbildningen. 

Vad är Brandfarliga Arbeten?
Brandfarliga Arbeten är en ny och modern utbildning för alla som arbetar med moment där det finns risk för att en brand kan uppstå. Alla arbeten som på något sätt orsakar uppvärmning, till exempel svetsning, lödning, torkning, ska utföras brandsäkert. De som utför tillfälliga arbeten med risk för brand måste genomgå en utbildning för att få det tillstånd som krävs.

Varför har Byggföretagen tagit det här initiativet?
Det har saknats en utbildning som är anpassad för företagen i byggbranschen och som uppfyller försäkringsbolagens krav inom området brandprevention. Många av våra medlemsföretag har efterfrågat just detta. För att säkerställa att branschspecifkit utförande ska kunna utföras brandsäkert har medlemsföretag deltagit i utformningen av den modulen. Genom den här satsningen kan vi skapa bättre förutsättningar för våra medlemmar att jobba aktivt med brandsäkerhet och detta till en lägre utbildningskostnad än tidigare.

Motsvarar Brandfarliga Arbeten Brandskyddsföreningens koncept ”Heta Arbeten”?
Ja, utbildningen Brandfarliga Arbeten ger ett giltigt certifikat enligt försäkringsbolagens villkor. Vi har låtit jurister och experter inom ämnesområdet granska försäkringsvillkoren, säkerhetsreglerna och utbildningsplanen för att säkerställa att vi följer de krav som försäkringsbolagen ställer. Representanter från försäkringsbolag som sitter i branschföreningen Svensk Försäkring och utbildningskommittén för Heta arbeten har informerats om den nya utbildningen Brandfarliga Arbeten. Om en brand uppstår vid ett tillfälligt brandfarligt arbete kontrollerar försäkringsbolagen om den som utfört arbetet har följt försäkringsvillkoren, bl.a. om man har nödvändiga tillstånd, att man städat undan etc. samt att den som utförde arbetet har genomgått nödvändig behörighetsutbildning, säger Peter Andersson.