SME-Akademi – Företagsledarutbildning

Nu är det snart dags igen!

I mars drar vi igång en ny SME-Akademi i Stockholm och en i Malmö. Det blir den femte och sjätte gången som 32 personer får chansen till både personlig utveckling som ledare och till att trimma sina bolag inför framtiden.

År 2014 startade det första gänget sin resa och den pågår ännu, långt efter själva utbildningen. Vi träffas fortfarande två gånger om året och går igenom intressanta frågor och lär av varandra.

Det finns ett gammalt talesätt att ”man ska inte låta studierna gå ut över sin utbildning”. Med detta menas att studier och kunskap är viktigt men livets verklighet och erfarenhet är viktigare. Det stämmer i hög grad för SME-Akademin eftersom deltagarna sätter stort värde på den lärdom de får av varandra. På kvällarna mellan utbildningsdagarna byter vi erfarenheter med varandra under sällskapliga former och under dagarna har vi en öppen och inkluderande atmosfär.

Eftersom jag fått privilegiet att fortsätta hjälpa några av deltagarna efter själva utbildningen vet jag att många lyckats tillämpa sina kunskaper i praktiken. Det har lett till en mycket positiv utveckling, dels personligt och dels företagsmässigt. Allra bästa exemplet är Wilzéns Bygg, där Andreas Wilzén, som var med i den första gruppen, ökat både omsättning och lönsamhet ordentligt. Personligen har Andreas blivit betydligt mindre operativ än tidigare och har nu skapat förutsättningar att ägna mer tid åt strategiskt tankearbete med sin nya styrelse.

Rickard Hagtorn
Samordnare och utbildare i SME-Akademin

Om SME-Akademi

Vill du som företagsledare utveckla dig själv och fylla på med kompetens för att skapa tillväxt och uppnå målen för ditt företag?

Genom noggrant utvalda teman får du verktyg och färdigheter för att själv kunna utveckla ditt företag. Som företagsledare i ett mindre eller medelstort företag har du många roller att axla. Kanske har du vissa stödfunktioner, men du är fortfarande högst ansvarig, och du behöver utöka dina kunskaper och förmågor inom alla områden, för att kunna utveckla företaget dit du vill.

Utbildningen innefattar 6 träffar, två dagar per tillfälle, sammanlagt 12 dagar. Varje träff har ett unikt tema och en ämnesexpert och ger nya viktiga insikter, kunskaper, färdigheter och kompetens inom olika ämnesområden som hjälper dig att fortsätta affärsutvecklingen av ditt företag.

Läs mer och boka