Ekonomiska avstämningar och prognoser

Utbildningslängd: 1 dag
Medlemspris: 3700 kr
Ordinarie pris: 4200 kr

Välj datum och boka

Introduktion

Syftet med utbildningen är att skapa intresse, förståelse och kunskap hos produktionsledare och tjänstemän, för att kunna delta i och genomföra projektets ekonomiarbete på ett korrekt och konstruktivt sätt. Att förstå sammanhangen och ha kontroll över projektets ekonomi är en av hörnstenarna i företagets mål avseende långsiktig och hållbar lönsamhet.

Målet är att du ska lära dig hur du med enkla verktyg skapar förutsättningar för väl fungerande ekonomiska avstämningar, och bedömningar av projektets ekonomiska slutresultat. Utbildningen ger dig grundläggande kunskap om hur du gör avstämningar och prognoser i projekt, samt en ökad förståelse för det ekonomiska flödet i ett företag.

Ekonomiska avstämningar och prognoser finns även som distansutbildning.


Utbildningens mål

 • Kunskaper och förståelse för ekonomiflödet i ett företag
 • Kunskaper i hur du skapar förutsättningar för väl fungerande ekonomiska avstämningar
 • Hur du gör bedömningar av projektets ekonomiska slutresultat

Målgrupp

Utbildningen vänder sig i första hand till dig som arbetsledare, platschef, projektchef och entreprenadingenjörer men också till andra som arbetar med ekonomiska avstämningar och prognoser och som vill känna sig tryggare sina roller


Utbildningens innehåll

 • Övergripande ekonomiflöde i företaget
 • Från anbudskalkyl – till budget – till prognosunderlag
 • Förberedelser inför prognosarbetet
 • Att göra en avstämning och prognos
 • Redovisning av prognos
 • Efterarbete prognos
 • Återkoppling

Förkunskaper

Du bör ha en grundkunskap i Microsoft Excel för att tillgodogöra dig materialet. I övrigt är utbildningen en grundutbildning


Ekonomiska avstämningar och prognoser

 • Start
  Ort
  Stockholm
  Platser kvar
  20
  Utbildningslängd: 1 dag
  Utbildningsansvarig
  Lena Johansson
  lena.johansson@buc.se
  063-141 093
  Visa datum och kontakt
  Boka utbildning
  Boka