Ekonomiska avstämningar och prognoser

Utbildningslängd: 1 dag
Medlemspris: 3800 kr
Ordinarie pris: 4500 kr

Välj datum och boka

Introduktion

Syftet med utbildningen EKONOMISKA AVSTÄMNINGAR OCH PROGNOSER är att skapa intresse, förståelse och kunskap hos produktionsledare och tjänstemän för att kunna delta i och genomföra projektets ekonomiarbete på ett korrekt och konstruktivt sätt. Att förstå sammanhangen och ha kontroll över projektets ekonomi är en av hörnstenarna i företagets mål avseende långsiktig och hållbar lönsamhet.

Målet är att du ska lära dig hur du med enkla verktyg skapar förutsättningar för väl fungerande ekonomiska avstämningar och att göra bedömningar av projektets ekonomiska slutresultat.

Utbildningen ger dig grundläggande teoretisk kunskap om hur du gör avstämningar och prognoser i projekt, samt en ökad förståelse för ekonomiflödet i ett företag. Du får också med dig verktyg för att kunna arbeta vidare med ekonomiavstämningar och prognoser i dina projekt.

Ekonomiska avstämningar och prognoser finns även som distansutbildning.

Efter denna utbildning gå gärna -steg 2 som är en fortsättning på denna utbildning och som ger dig grundläggande praktiska kunskaper om hur du gör avstämningar och prognoser i projekt.


Utbildningens mål

 • Kunskaper och förståelse för ekonomiflödet i ett företag
 • Kunskaper i hur du skapar förutsättningar för väl fungerande ekonomiska avstämningar
 • Hur du gör bedömningar av projektets ekonomiska slutresultat

Målgrupp

Utbildningen vänder sig i första hand till dig som arbetsledare, platschef, projektchef och entreprenadingenjörer men också till andra som arbetar med ekonomiska avstämningar och prognoser och som vill känna sig tryggare sina roller


Utbildningens innehåll

      Övergripande ekonomiflöde i företaget
      Från anbudskalkyl till budget till prognosunderlag
      Förberedelser inför prognosarbetet
      Att göra en avstämning och prognos
      Redovisning av prognos
      Efterarbete prognos
      Återkoppling


Förkunskaper

Du bör ha en grundkunskap i Microsoft Excel för att tillgodogöra dig materialet. I övrigt är utbildningen en grundutbildning


Ekonomiska avstämningar och prognoser

 • Start
  Ort
  Stockholm
  Platser kvar
  19
  Utbildningslängd: 1 dag
  Utbildningsansvarig
  Lena Johansson
  lena.johansson@buc.se
  063-141 093
  Visa datum och kontakt
  Boka utbildning
  Boka