Personalliggare och arbetsgivardeklaration – Online

Pris: Gratis

Boka utbildning

Introduktion

Utbildningen ger dig som medlemsföretag i Byggföretagen viktiga och grundläggande kunskaper gällande lagen om digital personalliggare och månatlig arbetsgivardeklaration. Du som verkar inom bygg- och anläggningsbranschen behöver särskild kunskap om dessa regler. Den här onlineutbildningen belyser reglernas viktigaste delar för dig som företag.

 Utbildningen tar ungefär 45 minuter att genomföra. 


Utbildningens mål

  • Kunskaper om reglerna i digital personalliggare i bygg- och anläggningsbranschen
  • Kunskaper om reglerna i månatlig arbetsgivardeklaration på individnivå
  • Insikt om syftet med reglerna och hur dessa medverkar till sund konkurrens

Målgrupp

Du som arbetar i företagsledning eller med HR-funktioner i ett av Byggföretagens medlemsföretag


Utbildningens innehåll

  • Digitala personalliggare i bygg- och anläggningsbranschen
  • Arbetsgivardeklaration på inividnivå
  • Syfte och bakgrund till reglerna

Personalliggare och arbetsgivardeklaration – Online

Boka utbildning