Vår kvalitetspolicy

Byggbranschens Utbildningscenter, Byggföretagen

Byggbranschens Utbildningscenters uppdrag är att bidra till en attraktiv, sund och säker bygg- och anläggningsbransch, genom att erbjuda kvalitetssäkrad kompetensutveckling.

Våra utbildningsinsatser ska hjälpa våra medlemsföretag att vara säkra, konkurrenskraftiga och hållbara, samt hjälpa branschen att rusta Sverige för 11 miljoner människor inom en snar framtid. Vi ska vara det självklara förstahandsvalet inom kompetensutveckling för bygg- och anläggningsbranschen.

Detta gör vi genom att vi:

  • Systematiskt arbetar med kvalitet och ständig förbättring av verksamhet och de tjänster vi levererar.
  • Möter kundens behov av branschanpassat innehåll och material i utbildningarna.
  • Utvärderar alla våra utbildningar utifrån: utbildare, kursmaterial och kursupplägg, för att kontinuerligt säkerställa våra högt satta kvalitetskrav och bibehålla vår kundnöjdhet
  • Ställer höga krav på relevanta kunskaper, utbildning och branscherfarenhet hos våra utbildare.
  • Genomför årliga utbildarträffar med syfte att kompetensutveckla, byta erfarenheter och utveckla material och upplägg i de aktuella utbildningarna
  • Anpassar vår verksamhet för att uppfylla kraven kring hantering av personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).
  • Registrerar kompetenser i ID06 Kompetensdatabas efter kundens behov och önskemål.
  • Strävar efter att ständigt förbättra våra processer och utveckla vårt ledningssystem. 

Det yttersta måttet på kvalitet är när kunden kommer tillbaka eftersom de är nöjda med de nya kunskaper och kompetenser de erövrat genom att gå en utbildning hos Byggbranschens Utbildningscenter.

Phillip Engerdahl Hayes
Chef Byggbranschens Utbildningscenter
Byggföretagen