Ny film om underentreprenader

Entreprenadjuridik för nybörjare

Vad kännetecknar en entreprenad, en underentreprenad och entreprenadavtalet? Vilka standardavtal bör man tillämpa om man anlitar en underentreprenör? Och när tillämpar man AB-U 07 eller ABT-U 07?

Filmserien Entreprenadjuridik för nybörjare är till för dig som vill lära dig mer om entreprenadjuridik och få en inblick i dess snåriga djungel. I den senaste filmen, del 7, beskriver vi underentreprenader och svarar på frågorna ovan.

Vikten av att tillämpa standardavtal

Det så kallade AB-systemet tillämpas i väldigt hög grad mellan byggherre och entreprenör och mellan entreprenör och underentreprenör. Om det finns ytterligare avtalsled så är det viktigt att se till att rätt standardavtal också finns med i alla underliggande avtalsled. Inte minst kan det bli bekymmer med försäkringen den dag olyckan är framme och om rätt standardavtal saknas.

Vår senaste film är inte bara viktig utifrån ett utbildningsperspektiv utan också för att främja det allmänna kunskapsläget när vi talar om en sund konkurrens. En film som alla som är intresserade av byggbranschen bör se.

– Claes Sahlin, utbildare i entreprenadjuridik hos Byggbranschens Utbildningscenter.

Filmen Underentreprenader tar upp kännetecknen för en entreprenad, en underentreprenad och det speciella med ett entreprenadavtal. Här belyses inte minst den viktiga skillnaden mellan underentreprenader och inhyrning/inlåning av arbetskraft. Även poängen med särskilda standardavtal mellan entreprenör och underentreprenör lyfts fram.

Filmserien Entreprenadjuridik för nybörjare

  • Del 1: Omfattningen av kontraktsarbetena
  • Del 2: Hinder och tidsförlängning
  • Del 3: ÄTA-arbeten
  • Del 4: Dagbok och byggmötesprotokoll
  • Del 5: Entreprenad- och upphandlingsformer
  • Del 6: Konsumententreprenader
  • Del 7: Underentreprenader

Se alla filmer: Entreprenadjuridik för nybörjare

Hitta din nästa utbildning inom entreprenadjuridik