Platsgjutning av betong, kompetensklass I-U

Utbildningslängd: 10 dagar
Medlemspris: 28000 kr
Ordinarie pris: 32000 kr

Välj datum och boka

Introduktion

Vill du utföra platsgjutningar enligt gällande bestämmelser, i projekt som kräver högre kompetens än den som erhålls efter utbildning i kompetensklass II?
Utbildningen är framtagen för dig som aktivt ska verka på byggarbetsplatsen och leda arbetet så att uppställda mål uppnås och utlovad kvalitet erhålls. Under utbildningen bygger vi vidare på kunskaperna du erhöll under utbildningen kompetensklass II – fast på en helt annan nivå.

Kompetensen krävs enligt gällande betongstandarder – om konstruktionen ska utföras i en betonghållfasthet som överstiger C25/30, och om någon av de högre exponeringsklasserna avseende; saltinträngning och frost ska tillämpas, samt vid specialkonstruktioner, som till exempel spännarmerad betong.

Utbildningen kräver medtag av egen dator med programmet Produktionsplaneringsverktyget installerat. Programmet är gratis och kan laddas ner på: https://byggforetagen.se/ladda-ner-ppb/

Utbildningen följer riktlinjerna i Betongrapport 8, fastställd av Svenska Betongföreningen.

Behörighetsutbildning

 • Kräver ID-kontroll
 • Krav på fullständigt personnummer för utfärdande av utbildningsbevis
 • Giltighetstid 10 år
 • Registrering till ID06 Kompetensdatabas (vid utfärdat certifikat och lämnat samtycke)
 • Godkänd kompetens (certifikat) rapporteras till Svenska Betongföreningen
 • Persondata för denna utbildning sparas endast under 10 år från godkännandedatum

Utbildningens mål

  • Att deltagarna ska få fördjupad kunskap om, och förståelse för materialet betong, möjligheter och risker.
  • Erhålla hjälpmedel och kunskap för att upprätta en arbetsberedning inför gjutning.
  • Erhålla kunskap för genomförande av lyckade och kvalitativa gjutningar.
  • Att efter slutförd utbildning, tentamen och genomförd yrkeserfarenhet erhålla Certifikat för ledande och övervakande av platsgjutning, utförd i kompetensklass I.

Målgrupp

Du som ute på byggarbetsplatsen ska leda och övervaka betongarbeten vid platsgjutning i kompetensklass I-U.


Utbildningens innehåll

Utbildningens innehåll

 • Materialet betong
 • Struktur och strukturutveckling
 • Färsk betong
 • Hårdnande betong
 • Betongens sammansättning
 • Betongtillverkning
 • Självkompakterande betong
 • Utförande vid betongarbeten
 • Hårdnad betongs egenskaper
 • Slakarmering
 • Spännarmering
 • Formbyggnad
 • Fukt i betong
 • Kontroll och mätning
 • Sprickor i betong
 • Prognosverktyget Produktionsplanering betong
 • Vintergjutning
 • Tekniska regelverk, standarder
 • Bygghandlingar
 • Arbetsberedning
 • Betong för särskilda ändamål
 • Tentamen

Tentamen

 • Är skriftlig och består av två delar, en med och en utan hjälpmedel
 • På båda tentamen krävs minst 60% av maxpoängen för ett godkännande

 
Certifikat – Intyg om kompetens

Följande gäller för erhållande av Certifikat:

 • Styrkt godkänd kompetens för kompetensklass II-U
 • Godkänd tentamen – del 1 och del 2
 • Närvaro samtliga utbildningsdagar
 • Godkänd redovisad yrkeserfarenhet avseende betongarbeten i arbetsledande ställning
  • Totalt 24 månaders godkänd yrkeserfarenhet
  • Varav minst 12 månader (betonggjutning) skall vara utförd innan utbildningsstart

Om en deltagare inte uppfyller kravet om minst 12 månaders yrkeserfarenhet (betonggjutning) innan utbildningsstart erhålls endast ett vanligt Intyg om kompetens.

Det enda sätt för denna deltagare att i efterhand kunna erhålla ett Certifikat är att gå om utbildningen, efter att förkunskapskravet är uppfyllt.

Utbildningens längd
Utbildningen omfattar ca 70 timmar, totalt 10 dagar, vilka genomförs under två veckor med cirka en veckas mellanrum. Under utbildningen varvas föreläsningar med övningsuppgifter samt en större övning avseende arbetsberedning. I slutet av sista veckan genomförs tentamen.


Förkunskaper

Rapportering av yrkeserfarenhet
Styrkt kompetens för kompetensklass II-U samt minst ett års yrkeserfarenhet med betongarbeten i arbetsledande ställning. Länk till ditt digitala formulär får du i bokningsbekräftelsen och via mina sidor på buc.se

Förberedande matematik
Vi rekommenderar starkt att du som deltagare innan utbildningen har tagit del av vår film ’Förberedande matematik’ för att repetera och fräscha upp dina grundläggande kunskaper i matematik.


Platsgjutning av betong, kompetensklass I-U

 • Start
  Ort
  Stockholm
  Platser kvar
  1
  Utbildningslängd: 10 dagar
  Utbildningsansvarig
  Robert Ahlqvist
  robert.ahlqvist@buc.se
  086-98 58 07
  Visa datum och kontakt
  Boka utbildning
  Boka
 • Start
  Ort
  Göteborg
  Platser kvar
  6
  Utbildningslängd: 10 dagar
  Utbildningsansvarig
  Hampus Wennberg
  hampus.wennberg@buc.se
  08-698 59 09
  Visa datum och kontakt
  Boka utbildning
  Boka
 • Start
  Ort
  Malmö
  Platser kvar
  6
  Utbildningslängd: 10 dagar
  Utbildningsansvarig
  Hampus Wennberg
  hampus.wennberg@buc.se
  08-698 59 09
  Visa datum och kontakt
  Boka utbildning
  Boka