Platsgjutning av betong, kompetensklass II-U

Utbildningslängd: 7 dagar
Medlemspris: 21000 kr
Ordinarie pris: 24500 kr

Välj datum och boka

Introduktion

Vill du utföra platsgjutningar enligt gällande bestämmelser och med högre kvalitet och färre felkällor?

Utbildningen Platsgjutning av betong, kompetensklass II-U, ger dig kunskap om gällande betongbestämmelser, materialets egenskaper, formbyggnad, armering, gjutning, härdning och uttorkning av betong m.m. Utbildningens syfte är att du ska få kunskap som behövs för att kunna agera som ansvarig vid gjutningar i kompetensklass II.

Utbildningen följer riktlinjerna i Betongrapport 8 fastställd av Svenska Betongföreningen.

’Platsgjutning av betong, kompetensklass II-U’, finns även som distansutbildning.

Behörighetsutbildning

 • Kräver ID-kontroll
 • Krav på fullständigt personnummer för utfärdande av utbildningsbevis
 • Giltighetstid 10 år
 • Registrering till ID06 Kompetensdatabas (vid utfärdat certifikat och lämnat samtycke)
 • Godkänd kompetens (certifikat) rapporteras till Svenska Betongföreningen.
 • Persondata för denna utbildning sparas endast under 10 år från godkännandedatum

Utbildningens mål

 • Certifikat för ledande och övervakande av platsgjutning utförd i kompetensklass II-U
 • Kunskaper för lyckade och kvalitativa gjutningar
 • Ökade betongkunskaper
 • Grundläggande behörighet för kompetensklass I-U

Utbildningens innehåll

Allmänorientering

 • Översikt av gällande bestämmelser
 • Översikt av ritningar och byggnadsbeskrivningar

Formbyggnadsprinciper

 • Krav på formar
 • Dimensionering av formar

Materialet betong

 • Krav på och egenskaper hos betongens delmaterial
 • Färsk, hårdnande och hårdnad betongs viktigaste egenskaper
 • Hantering, gjutning, bearbetning, ytbehandling och efterbehandling av betong
 • Provning och kontroll, metoder, utvärdering, ansvarsfrågor
 • Speciell betongteknik såsom användning av betongelement, gjutning av golv, vakuumbehandling, självkompakterande betong

Laboration

 • Är obligatorisk och omfattar de kontroller som skall utföras på arbetsplats

Armering

 • Elementär hållfasthetslära
 • Armerad betongs funktionssätt
 • Stålets materialegenskaper, armeringsmaterial
 • Projektering av armering, armeringshandlingar
 • Hantering av armering, bockning, svetsning
 • Montering, toleranser
 • Kontroll
 • Arbetsmiljö, ergonomi och arbetarskydd

Tentamen

 • Är skriftlig och består av två delar, en utan hjälpmedel och en med hjälpmedel
 • Bedöms enligt följande: 60 % av maximipoängen på vardera deltentamen är lägsta godkända poängtal

Certifikat – Intyg om kompetens

Följande gäller för erhållande av Certifikat:

 • Godkänd tentamen – del 1 och 2
 • Närvaro samtliga utbildningsdagar
 • Genomförd laboration på betongstation
 • Godkänd redovisad yrkeserfarenhet avseende betongarbeten
  • Totalt 12 månaders godkänd yrkeserfarenhet
  • Varav minst 6 månader ska vara utförd innan utbildningsstart

Om en deltagare inte uppfyller kravet om minst 6 månaders yrkeserfarenhet (betonggjutning) innan utbildningsstart erhålls endast ett vanligt Intyg om kompetens.

Det enda sättet för denna deltagare att i efterhand kunna erhålla ett Certifikat är att gå om utbildningen, efter att förkunskapskravet är uppfyllt.


Förkunskaper

Rapportering av yrkeserfarenhet
Styrkt kompetens om 1 års godkänd yrkeserfarenhet avseende betongarbeten, varav minst 6 månaders yrkeserfarenhet (betonggjutning) ska vara genomförd innan utbildningen påbörjas. Länk till ditt digitala formulär får du i bokningsbekräftelsen och via mina sidor på buc.se

Förberedande matematik
Vi rekommenderar starkt att du som deltagare innan utbildningen har tagit del av vår film ’Förberedande matematik’ för att repetera och fräscha upp dina grundläggande kunskaper i matematik.


Målgrupp

Du som ska leda och övervaka betongarbeten och platsgjutning i kompetensklass II-U.


Påbyggnad

Genomförd utbildning inklusive godkänd yrkeserfarenhet medför behörighet till utbildningen ’Platsgjutning av betong, kompetensklass I-U’.


Platsgjutning av betong, kompetensklass II-U

 • Start
  Ort
  Stockholm
  Platser kvar
  6
  Utbildningslängd: 7 dagar
  Utbildningsansvarig
  Robert Ahlqvist
  robert.ahlqvist@buc.se
  086-98 58 07
  Visa datum och kontakt
  Boka utbildning
  Boka
 • Start
  Ort
  Göteborg
  Platser kvar
  18
  Utbildningslängd: 7 dagar
  Utbildningsansvarig
  Hampus Wennberg
  hampus.wennberg@buc.se
  08-698 59 09
  Visa datum och kontakt
  Boka utbildning
  Boka
 • Start
  Ort
  Luleå
  Platser kvar
  18
  Utbildningslängd: 7 dagar
  Utbildningsansvarig
  Robert Ahlqvist
  robert.ahlqvist@buc.se
  086-98 58 07
  Visa datum och kontakt
  Boka utbildning
  Boka
 • Start
  Ort
  Östersund
  Platser kvar
  20
  Utbildningslängd: 7 dagar
  Utbildningsansvarig
  Robert Ahlqvist
  robert.ahlqvist@buc.se
  086-98 58 07
  Visa datum och kontakt
  Boka utbildning
  Boka
 • Start
  Ort
  Göteborg
  Platser kvar
  16
  Utbildningslängd: 7 dagar
  Utbildningsansvarig
  Hampus Wennberg
  hampus.wennberg@buc.se
  08-698 59 09
  Visa datum och kontakt
  Boka utbildning
  Boka
 • Start
  Ort
  Malmö
  Platser kvar
  13
  Utbildningslängd: 7 dagar
  Utbildningsansvarig
  Hampus Wennberg
  hampus.wennberg@buc.se
  08-698 59 09
  Visa datum och kontakt
  Boka utbildning
  Boka
 • Start
  Ort
  Hässleholm
  Platser kvar
  20
  Utbildningslängd: 7 dagar
  Utbildningsansvarig
  Hampus Wennberg
  hampus.wennberg@buc.se
  08-698 59 09
  Visa datum och kontakt
  Boka utbildning
  Boka
 • Start
  Ort
  Stockholm
  Platser kvar
  16
  Utbildningslängd: 7 dagar
  Utbildningsansvarig
  Robert Ahlqvist
  robert.ahlqvist@buc.se
  086-98 58 07
  Visa datum och kontakt
  Boka utbildning
  Boka
 • Start
  Ort
  YH Syd, Malmö
  Platser kvar
  22
  Utbildningslängd: 7 dagar
  Utbildningsansvarig
  Melanie Blockley
  melanie.blockley@byggforetagen.se
  040 35 26 51
  Visa datum och kontakt
  Boka utbildning
  Boka