Arbete på väg steg 1.1 : Allmän grundutbildning – ONLINE

Medlemspris: 530 kr
Ordinarie pris: 610 kr

Boka utbildning

Introduktion

Den här utbildningen ger dig den allmänna grundkunskap (enligt APV steg 1.1 och APV nivå 1) som är ett krav för alla som i sitt arbete befinner sig vid någon form av vägarbetsplats. Oavsett din uppgift och även om du bara är där tillfälligt. Om du i ditt arbete endast berörs av trafik i mindre omfattning, till exempel vid tunneldrivning eller vissa brobyggen, kan det räcka med denna kurs. Men oftast krävs att du sedan bygger på med ytterligare kompetens, till exempel om du ska köra någon form av väghållningsfordon eller utföra arbete vid passerande fordonstrafik. I så fall kan någon av våra kombinerade kurser vara ett bättre val för dig!

Utbildningen tar ungefär 90 minuter att genomföra.


Målgrupp

 Alla som i sitt arbete befinner sig vid någon form av vägarbetsplats


Utbildningens innehåll

  • Entreprenörens säkerhetsregler på arbetsplatsen.
  • Trafikverkets säkerhetskrav på arbetsplatsen.
  • Hur en säker vägarbetsplats skapas.
  • Sambandet mellan trafikstörande arbeten och trafikantens behov av trafiksäkerhet och framkomlighet.

Förkunskaper

Inga


Arbete på väg steg 1.1 : Allmän grundutbildning – ONLINE

Boka utbildning