Arbete på väg steg 1.1+1.2: Fordonsförare – ONLINE

Medlemspris: 2000 kr
Ordinarie pris: 2300 kr

Boka utbildning

Introduktion

Den här utbildningen ger både allmän grundkunskap, enligt APV steg 1.1 och APV nivå 1, samt kunskap enligt APV steg 1.2 och APV nivå 2. Kompetensen är ett grundkrav för att få köra någon form av väghållningsfordon.

Tänk på att det inkluderar alla fordon som används vid vägarbeten. Det gäller alltså även motorredskap och traktorer, personbilar vid exempelvis projektering och trafikdirigering, samt lastbilar som används för transporter (lastning eller lossning).

Utbildningen tar ungefär 4 timmar att genomföra.


Utbildningens innehåll

  • Entreprenörens säkerhetsregler på arbetsplatsen.
  • Trafikverkets säkerhetskrav på arbetsplatsen.
  • Hur en säker vägarbetsplats skapas.
  • Sambandet mellan trafikstörande arbeten och trafikantens behov av trafiksäkerhet och framkomlighet
  • Utföra väghållningsarbete och transporter trafiksäkert, Trafikförordning.
  • Vilka trafikanordningar som är tillåtna på väghållningsfordon och vägmärkesvagn, Vägmärkesförordning.
  • Undvika de risker som kan uppstå med passerande fordonstrafik.
  • Hur väghållningsarbete ska utföras enligt Väglag och Vägförordning.
  • Tillämpliga delar av Arbetsmiljölagen och dess föreskrifter (AFS).
  • Tillämpliga delar i Trafikverkets regelverk för APV.

Arbete på väg steg 1.1+1.2: Fordonsförare – ONLINE

Boka utbildning