Arbete på väg 1.1+1.3: Vägarbetare – ONLINE

Medlemspris: 2000 kr
Ordinarie pris: 2300 kr

Boka utbildning

Introduktion

Den här utbildningen ger både allmän grundkunskap, enligt APV steg 1.1 och APV nivå 1, samt kunskap enligt APV steg 1.3. Kompetensen är ett grundkrav för att få utföra arbeten där du beträder vägbanan eller vägslänten, det vill säga alla arbeten som berörs av passerande fordonstrafik.

Det kan bland annat gälla om du utför vaktarbeten, beläggningsarbeten eller servicearbeten i eller på en anläggning. Du ska även ha denna kompetens om du är medhjälpare vid montage av längsgående skyddsanordning.

Utbildningen tar ungefär 4 timmar att genomföra.


Utbildningens mål

  • Entreprenörens säkerhetsregler på arbetsplatsen.
  • Trafikverkets säkerhetskrav på arbetsplatsen.
  • Hur en säker vägarbetsplats skapas.
  • Sambandet mellan trafikstörande arbeten och trafikantens behov av trafiksäkerhet och framkomlighet.
  • Inneha en anpassad kompetens för det arbete som personen utför.
  • Inneha allmänna kunskaper om Trafikförordningen, Vägmärkesförordningen och dess föreskrifter, och kunna specifikt de bestämmelser som gäller för arbetets utförande. Samt kunna Trafikverkets regelverk för aktuellt arbete.
  • Kunna undvika de risker som kan uppstå med passerande fordonstrafik.
  • Kunna ta emot instruktion och utföra arbetet som person med steg 2 kompetens förmedlar.

Arbete på väg 1.1+1.3: Vägarbetare – ONLINE

Boka utbildning