Bas P – Påbyggnad – DISTANS

Utbildningslängd: 1 dag
Medlemspris: 4900 kr
Ordinarie pris: 4900 kr

Introduktion

Med nya arbetsmiljöverkets föreskrifter 2023:3 på plats, är din kunskap och expertis som Byggarbetsmiljösamordning i Projekteringsfasen (Bas-P) viktigare än någonsin Med nya arbetsmiljöverkets föreskrifter 2023:3 på plats, är din kunskap och expertis inom Bas-P/U viktigare än någonsin.

I den här utbildningen dyker vi ner i projekteringsfasen, vi belyser Bas-P rollen utifrån regelverk, riskhantering och arbetsmiljöplanen. Vi klär på dig med verktyg och checklistor du kan använda i ditt dagliga arbete när du samordnar arbetsmiljön i projekteringsfasen. Vi har även lagt in ett kapitel om arbetsmiljöverkets nya föreskrift 2023:3 för projektering och byggarbetsmiljösamordning. 

Utbildningen avslutas med ett kunskapsprov, och efter godkänt resultat erhåller du dokumenterad kompetens för rollen som byggarbetsmiljösamordnare Bas-P, enligt krav i AFS 2023:3 och Arbetsmiljölagen kapitel 3.

Utbildningen stärker de kunskaper som krävs för att kunna agera som byggarbetsmiljösamordnare i projekteringsskedet, BAS-P. Utbildningen är en funktionsutbildning som behöver kompletteras med grundläggande arbetsmiljökunskaper, exempelvis Startkurs arbetsmiljö, BAM.

Bas P påbyggnad finns även som klassrumsutbildning.

Så här fungerar en distansutbildning hos oss

När du går en distansutbildning hos Byggbranschens Utbildningscenter får du samma höga kvalitet på undervisningen som under våra klassrumsutbildningar. Du får träffa våra erfarna lärare och engagerade klasskamrater, som bidrar med både erfarenhetsutbyte och energi. Utbildningen genomförs via det digitala distansverktyget Zoom meetings – ett intuitivt, inkluderande och driftsäkert verktyg – direkt i din dator, mobil eller surfplatta. Du kommer att bli förvånad över hur enkelt och bra det är. Läs mer om vad som är bra att känna till gällande Zoom och vårt distansupplägg här.

Digitalt klassrum

Denna distansutbildning har digitalt utbildningsmaterial som du får tillgång till via ditt personliga konto på MinaSidor.

Behörighetsutbildning

 • Kräver ID-kontroll
 • Krav på fullständigt personnummer för utfärdande av utbildningsbevis
 • Registrering till ID06 Kompetensdatabas om samtycke lämnats
 • Ingen specifik giltighetstid och krav men rekommendation om förnyelse efter 5 år
 • Persondata för denna utbildning sparas endast under 10 år från godkännandedatum


Utbildningens mål

 • Förståelse för grundläggande koncept och roller, kunna centrala begrepp och ansvar inom Bas-P/U och byggherreansvaret.
 • Kunskap om de viktigaste regelverken som arbetsmiljölagen och föreskrifter i arbetsmiljöarbetet på byggarbetsplatsen. 
 • Kunna riskhanterings principer och få förståelse för hur risker kan projekteras bort eller förebyggas innan byggstart
 • Kunskap och förståelse om Arbetsmiljöplanens centrala roll i samordningsarbetet och den viktiga överlämningen från Bas-P till Bas-U
 • Få kunskap om viktiga verktyg och checklistor för arbetet som Bas-P

Målgrupp

Du som ska vara byggarbetsmiljösamordnare i projekteringsskedet (Bas-P)


Utbildningens innehåll

 • Grunderna för Bas-P/U
  • Byggprocessen
  • Roller och ansvar
  • Byggherreansvaret
  • Risker på byggarbetsplatser
 • Regelverk och AFS 2023:3
  • Arbetsmiljölagen, AML
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete – grundläggande skyldigheter för arbetsgivare
  • AFS 2023:3 – Projektering och byggarbetsmiljösamordning – grundläggande skyldigheter
  • Bransch- och beställarkrav
 • Risker och riskhantering
  • Händelsekedjan
  • Åtgärdstrappan
  • Riskbedömningar
  • Arbetsmiljödokumentation
 • Arbetsmiljöplan (AMP)
  • Grunderna
  • Regelverk för AMP
  • Upprätta AMP
  • Överlämning Bas-P till Bas-U
 • Praktiska verktyg och checklistor
  • Arbetsplatsdispositionsplan (APD-plan)
  • Startmöte projektering
  • Överlämningsmöte
  • Risklogg
  • Arbetsmiljöverkets checklista
 • Kunskapsprov


Förkunskaper

Vi rekommenderar att du har gått Startkurs Arbetsmiljö, BAM eller har motsvarande goda kunskaper om regelverket inom arbetsmiljön. Lämpligt att du också har gått onlineutbildningen Safe Construction Training. Vi rekommenderar också att du har gått funktionsutbildningen Bas-P/U.


Bas P – Påbyggnad – DISTANS

Vill du gå utbildningen, företagsanpassa den eller bara veta mer? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig!