Ett reflekterande ledarskap för en samhällsbyggnadsbransch i förändring

Utbildningslängd: 5 dagar
Medlemspris: 29000 kr
Ordinarie pris: 29000 kr

Välj datum och boka

Introduktion

Hur kan vi med hjälp av en utvecklad förmåga till reflektion vara bättre rustade för samtidens och framtidens utmaningar?

Denna utbildning som ges som ett unikt samarbete mellan Byggbranschens Utbildningscenter (BUC), RISE och cmb, ger dig verktyg att bättre förstå andra professionella i din bransch och bygger en tvärfacklighetskompetens som gör dig mer grundad i den nya komplexiteten – där vi blir fler specialister och allt färre generalister.  

Partner till cmb har reducerat pris: 26.000:-

Just nu finns det möjlighet för partners i cmb att gå vårens pilotomgång i Göteborg utan kostnad. Datumen för denna första omgång är  27, 28 och 30/5 samt 5/6. Anmälan till dessa platser görs till Joakim Forsemalm: joakim.forsemalm@cmb-chalmers.se 


Utbildningens mål

Syftet med utbildningen är att utveckla en reflekterande förmåga och målen efter utbildningens slut är att du ska känna dig mer trygg i att möta, förstå och diskutera olika slags kunskaper och kompetenser – på djupet. I arbetet att hantera klimatkris, ett allt större inslag av AI med vad det innebär i termer av förändringar av arbetsmarknaden, en osäker tillgång till nödvändiga material, politisk oro genom en ökad ojämlikhet behöver vi arbeta mer över kunskapsgränserna. Hur tar vi oss som människor och som professionella – i ledande positioner – an en ökad komplexitet?

 

Efter genomgången utbildning kommer du ha verktyg att reflektera kring komplexa problem tillsammans med andra – som har annan kunskaps- och erfarenhetsmässig bakgrund än dig. Utbildningen förbereder dig på det sättet för en verklighet där vi behöver mer interaktion, mer kunskapsdelning, mer samverkanskunskap och en grund för ett samhälle bortom business as usual.


Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som har minst fem års erfarenhet som professionell inom bygg-, fastighets- och tillhörande konsultbranscher. Som är exempel på det sistnämnda är olika former av arkitekt, trafik- eller andra former av strateger, projektledare, fastighetsutvecklare, hållbarhetschef eller motsvarande, affärsutvecklare eller innovationsledare – för att ta några exempel.


Utbildningens innehåll

Vi kommer under utbildningen bland annat prata om:

 • Vad är ett perspektiv – och vilket eller vilka är dina?
 • Hur jobbar man med att aktivt lyssna och förstå andras kunskaper?
 • Hur skapas organisatorisk kapacitet för att lösa komplexa problem?
 • Hur ”läser” jag framtiden och vad betyder mina perspektiv för hur jag förstår det som händer?
 • Hur förstår jag mig själv, mina drivkrafter och kanske oro och osäkerhet inför framtiden personligen, för min organisation och branschen i stort?

 

Vi beskriver metoder för att utveckla:

 • ett aktivt lyssnande
 • förmågor att leda tvärfackliga processer
 • mer resilienta ledare och medarbetare
 • en bransch som blir bättre på att stötta varandra och samverka

Eget projekt under utbildningen

Under kursen kommer du att reflektera kring ett pågående projekt på ditt företag. Du väljer själv vilket projekt du vill arbeta med. Det ska vara aktivt på det sätt att övningarna du får som uppgifter mellan tillfällena bör fungera som stödjande och utvecklande för projektet.


Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs – men du bör vara intresserad av introspektion kring ditt sätt att vara verksam som professionell i en bransch i förändring – och hur du med dina kunskaper och erfarenheter är med och skapar denna förändring.


Ett reflekterande ledarskap för en samhällsbyggnadsbransch i förändring

 • Start
  Ort
  Göteborg
  Platser kvar
  16
  Utbildningslängd: 5 dagar
  Utbildningsansvarig
  Petra Nilsson
  petra.nilsson@buc.se
  090 718 262
  Visa datum och kontakt
  Boka utbildning
  Boka
 • Start
  Ort
  Stockholm
  Platser kvar
  20
  Utbildningslängd: 5 dagar
  Utbildningsansvarig
  Petra Nilsson
  petra.nilsson@buc.se
  090 718 262
  Visa datum och kontakt
  Boka utbildning
  Boka