Kvartsdamm AFS 2015:2 – ONLINE

Medlemspris: 800 kr
Ordinarie pris: 1000 kr

Boka utbildning

Introduktion

Kommer du i kontakt med kvartsdamm och andra hälsofarliga ämnen som asbest och härdplast? Känner du till riskerna?

Visste du att i genomsnitt dör 10 personer i bygg- och anläggningsolyckor varje år. Samtidigt dör årligen 100 personer till följd av arbete med kemiska och biologiska ämnen, som kvartsdamm, asbest, och härdplast?

Vår online-utbildning bygger på AFS 2015:2 och riktar sig till alla som arbetar i miljöer där kvarts- och stendamm förekommer. Utöver nödvändig kunskap om kvartsdamm får du också grundläggande kunskaper om risker och konsekvenser av asbest och härdplast.

Efter genomförd utbildning har du teoretiska kunskaper om vad som krävs för att arbeta säkert samt vilka lagkrav som ställs på arbetstagare och arbetsgivare. Vidare får du djupare kunskap om risker i arbetet och vilken hjälp som finns att tillgå för att arbeta säkert.

Utbildningen tar ungefär 2 timmar att genomföra. Utbildningens mål

  • Identifiera farliga ämnen och vart de finns.
  • Ha kännedom om risker och effekter i arbetet med kvartsdamm, härdplaster och asbest.
  • Känna till vilka arbeten och arbetsmoment som är särskilt riskfyllda. 
  • Kunna planera för en säker arbetsmiljö.
  • Skapa goda hållbara rutiner.
  • Kunskap om rätt personlig skyddsutrustning.
  • Känna till vilka regler och lagar som reglerar din arbetsmiljö.
  • Sanktioner och förväntningar på arbetstagare och arbetsgivare.

Målgrupp

Alla yrkesarbetare inom bygg- och anläggning.


Förkunskaper

Inga


Kvartsdamm AFS 2015:2 – ONLINE

Boka utbildning

Utbildningsansvarig
Byggbranschens Utbildningscenter
08-698 59 90