Vad är Bas-P/U rollen och varför är det så viktigt?

Det är många kursverksamheter som erbjuder BAS PU utbildningar, i olika format och med olika längder. Hur ska man hitta i denna djungel? Vi ställde några frågor till Peter Andersson, Utvecklingsansvarig här på Byggbranschens Utbildningscenter.

Vad är rollen Bas-P/U och varför är det viktigt?

Byggarbetsmiljösamordnare i projekteringsskede (Bas-P) och utförandeskede (Bas-U) spelar en avgörande roll när det gäller att säkerställa säkerheten och hälsan för de som arbetar på en byggarbetsplats. Deras huvudsakliga uppgift är att samordna, koordinera och övervaka arbetsmiljön på byggplatsen. Syftet med rollen är att minimera riskerna för olyckor och hälsoproblem. Innan arbetet startar är det Bas-P som ska samordna och organisera arbetsmiljöfrågor i projekteringsskedet. När arbetet startat är det Bas-U som samordnar och organiserar arbetsmiljöfrågor och säkerställer att säkerhetsarbetet följs.

För det första är det viktigt att förstå att byggbranschen är en av de farligaste branscherna när det gäller arbetsmiljö. Arbetarna på en byggarbetsplats utsätts för en mängd olika faror, som exempelvis fallrisker, risker för att bli träffade av föremål, kemiska faror och buller. Dessutom kan de också utsättas för hälsoproblem som till exempel damm och asbest. Därför är det viktigt att ha en byggarbetsmiljösamordnare som övervakar och utvärderar arbetsmiljön för att säkerställa att alla säkerhetsföreskrifter följs och att alla faror elimineras eller minimeras.

För det andra är byggarbetsmiljösamordnarens roll att se till att alla arbetare är korrekt utbildade och har rätt utrustning för att utföra sina uppgifter. De ansvarar också för att se till att alla arbetare har tillräcklig tillgång till skyddsutrustning och att denna utrustning används på rätt sätt. Genom att se till att alla arbetare är ordentligt utbildade och utrustade, kan byggarbetsmiljösamordnaren minska risken för olyckor och skador på arbetsplatsen.

För det tredje är byggarbetsmiljösamordnarens närvaro också viktig för att säkerställa att alla lagar och föreskrifter som gäller för byggbranschen efterlevs. Byggarbetsmiljösamordnare måste ha en omfattande kunskap om byggarbetsmiljölagstiftning och föreskrifter för att se till att alla säkerhetsföreskrifter följs och att arbetsplatsen är i överensstämmelse med alla riktlinjer. Detta kan bidra till att skapa en säkrare arbetsplats för alla på byggarbetsplatsen men också minska risken för juridiska påföljder för företaget.

Vad är nytt med BUC:s Bas-P/U utbildningar?

Vi har gjort en förberedande onlineutbildning som deltagaren går innan de kommer till sin utbildare. Vi tycker fortfarande att den här rollen är så viktigt att det ska finnas en utbildare som du träffar ”live” oavsett om det är i ett klassrum eller i Zoom. Att ha en utbildare som inte är förinspelad säkerställer både att du kan få svar på dina frågor och kvalitetssäkring kring vem som gått utbildningen.

När du träffar din utbildare sätter vi mer fokus på hur du ska sköta ditt uppdrag som byggarbetsmiljösamordnare och mindre till bakgrund och grundläggande kunskap – det samlar du på dig när du går den förberedande onlineutbildningen.

BUC har flera Bas-P/U utbildningar, vilken ska man gå?

Det beror lite på vilket behov du har och lite av en smaksak. Arbetsmiljöverket ställer inte bara krav på att du ska ha utbildning som Bas-P eller Bas-U, du ska också ha goda kunskaper inom arbetsmiljö och ett antal föreskrifter, det betyder att du behöver utbildning i de områdena. 

Går du Bas-PU 1 dag bör du även ha gått en utbildning i grundläggande arbetsmiljöutbildning som ex. BUC:s Startkurs Arbetsmiljö, BAM.

Går du Bas-PU 3 dagar får du med dig mer av de grundläggande arbetsmiljökunskaperna och behöver inte gått BAM-utbildningen.

Bas P/U Uppdatering är en utbildning för den som behöver uppdatera sin utbildning och kunskaper oavsett om deltagaren har tidigare gått Bas-PU 1 dag eller 3 dagar. Där läggs mycket fokus på erfarenhetsutbyte, nyheter och såklart repetition på kritiska områden. 

Bas-P Påbyggnad riktar sig till den som behöver renodlad utbildning för den som sköter samordning i projekteringsskedet. Bra att du gått Bas-PU 1 dag innan eller har motsvarande kunskaper innan du går denna.

Varför ska man gå en Bas-P/U utbildning på BUC?

Du bör välja en utbildningsgivare utifrån tre kriterier och även om jag är partisk tycker jag att BUC uppfyller alla kriterierna med råge.

  1. Seriositet och pålitlighet. En utbildningsgivare som uppfyller dessa kriterier levererar inte bara en bra utbildning utan har ett kvalitetsarbete för att säkerställa att innehållet är anpassat till mål och syfte med utbildningen.
  2. Långsiktighet och stabilitet. En bra utbildningsgivare är också en som kommer att finnas kvar, den bygger inte på en enskild persons kompetens och förmåga. Det finns starka fördelar att inte behöva leverantörsbedöma nya utbildningsgivare nästa gång ni ska gå en utbildning. Vad händer om ditt intyg på utbildningen försvinner eller du vill ställa en följdfråga. Välj någon som funnits länge och kommer finnas ännu längre.
  3. Pris och kvalitet. Självklart ska utbildningen vara prisvärd, det är den om priset på utbildningen är rimligt samtidigt som deltagaren varit mer än nöjd med utbildningen. Jämför gärna BUC:s priser, vi står oss väl – särskilt om man betänker nöjdhet från deltagare och väger in vår långsiktighet och seriositet.

Varför uppfyller då BUC dessa kriterier så väl? Jag tycker att det är en kombination av att vi ägs och drivs av medlemmarna i Byggföretagen – det förpliktigar men det beror också på historik och de människor som jobbar där idag. 

Har du flera frågor till oss om BAS PU är du välkommen att kontakta oss!