Vad är Bas-P/U rollen och varför är den så viktig?

Det är många kursverksamheter som erbjuder Bas-P/U utbildningar, i olika format och med olika längder. Hur ska man hitta i den här djungeln? Och vad är det som gäller nu när arbetsmiljöverkets nya föreskrifter är på plats? Vi ställde några frågor till Peter Andersson, Produktansvarig här på Byggbranschens Utbildningscenter.

Vad är rollen Bas-P/U och varför är den viktig?

Byggarbetsmiljösamordnare i projekteringsskede (Bas-P) och utförandeskede (Bas-U) spelar en avgörande roll när det gäller att säkerställa säkerheten och hälsan för de som arbetar på en byggarbetsplats. Deras huvudsakliga uppgift är att samordna, koordinera och övervaka arbetsmiljön på byggplatsen. Syftet med rollen är att minimera riskerna för olyckor och hälsoproblem. Innan arbetet startar är det Bas-P som ska samordna och organisera arbetsmiljöfrågor i projekteringsskedet. När arbetet startat är det Bas-U som samordnar och organiserar arbetsmiljöfrågor och säkerställer att säkerhetsarbetet följs.

För det första är det viktigt att förstå att byggbranschen är en av de farligaste branscherna när det gäller arbetsmiljö. Arbetarna på en byggarbetsplats utsätts för en mängd olika faror, som exempelvis fallrisker, risker för att bli träffade av föremål, kemiska faror och buller. Dessutom kan de också utsättas för hälsoproblem som till exempel damm och asbest. Därför är det viktigt att ha en byggarbetsmiljösamordnare som övervakar och samordnar arbetsmiljön för att säkerställa att alla säkerhetsföreskrifter följs och att alla faror elimineras eller minimeras.

För det andra är byggarbetsmiljösamordnarens roll att kontrollera att alla arbetare har korrekt utbildning för det arbete de ska utföra. De ska också följa upp att de har rätt utrustning för att utföra sina uppgifter. De ansvarar också för att följa upp att alla arbetare har tillräcklig tillgång till skyddsutrustning och att denna utrustning används på rätt sätt. Genom att försäkra sig att alla arbetare är ordentligt utbildade och utrustade, kan byggarbetsmiljösamordnaren minska risken för olyckor och skador på arbetsplatsen.

För det tredje är byggarbetsmiljösamordnarens närvaro också viktig för att säkerställa att alla lagar och föreskrifter som gäller för byggbranschen efterlevs. Byggarbetsmiljösamordnare måste ha en omfattande kunskap om byggarbetsmiljölagstiftning och föreskrifter för att se till att alla säkerhetsföreskrifter följs och att arbetsplatsen är i överensstämmelse med alla riktlinjer. Detta kan bidra till att skapa en säkrare arbetsplats för alla på byggarbetsplatsen men också minska risken för juridiska påföljder för företaget.

Vad är nytt hos arbetsmiljöverket och hur påverkar det utbildningskraven och rollen Bas-P/U?

Under hösten 2023 har Arbetsmiljöverket tagit beslut om en stor regelförnyelse för alla deras föreskrifter. Dessa börjar gälla från 1:a januari 2025. Det kan kortfattat beskrivas i två punkter varav punkt två är särskilt intressant för dig som Bas-P/U, projektör eller byggherre.

1- Regelförnyelsen har uppdaterat och modernisera alla befintliga arbetsmiljöregler med syfte att göra dem mer lättförståeliga och lättare att hitta i. Detta innebär att föreskrifter fått ett mer lättföreståligt språk men samtidigt inte ändra innebörden. Men de har även packat om föreskrifterna i större ”paket” som ska vara lättare att hitta i. För dig som konsulterar de nya reglerna kan det vara värt att antingen gå en utbildning eller lägga några timmar på att lära dig hitta i den nya strukturen. Klicka på länken för att se hur arbetsmiljöverket strukturerar om föreskrifterna.

2 – Byggnads- och anläggningsföreskriften 1999:3 har försvunnit. De delar som handlar om samordningsansvaret har fått en helt ny föreskrift AFS 2023:3 Projektering och byggarbetsmiljösamordning. Övriga regler har skrivits om och finns huvudsakligen i AFS 2023:13. I de nuvarande reglerna finns ett 30-tal föreskrifter som styr och reglerar samordningsansvaret (se 1999:3 och 2020:1). I den nya föreskriften finns över 130 föreskrifter som riktar sig till de fyra rollerna Byggherre, projektör, Bas-P och Bas-U. Det finns alltså mycket att lära om och sätta sig in i även om de nya reglerna är lättare och tydligare att förstå.

Slutsats utbildningskrav: Alla aktiva Bas-P och Bas-U kommer behöva en utbildningsinsats för att sätta sig in i de nya reglerna för projektering och samordning. Det är också något som arbetsmiljöverket uppmärksammat i den konsekvensutredning som gjordes i samband med att föreskriften skrevs. Titta efter BUC:s Bas-P/U uppdatering som också finns som distansutbildning.

Vad har BUC gjort? Vi har redan reviderat och anpassat alla våra Bas-P/U utbildningar enligt den nya föreskriften, AFS 2023:3. Den som går en av våra utbildningar behöver alltså inte gå en uppdateringsutbildning när de nya reglerna börjar gälla i januari 2025.  

Vad är nytt med BUC:s Bas-P/U utbildningar?

Förutom att alla utbildningar är uppdaterade och anpassade efter de senaste föreskrifterna, har vi även gjort en förberedande onlineutbildning som deltagaren går innan de kommer till sin utbildare. Vi tycker fortfarande att den här rollen är så viktigt att det ska finnas en utbildare som du träffar ”live” oavsett om det är i ett klassrum eller i Zoom. Att ha en utbildare som inte är förinspelad säkerställer både att du kan få svar på dina frågor och kvalitetssäkring kring vem som gått utbildningen.

BUC har flera Bas-P/U utbildningar, vilken ska man gå?

Det beror lite på vilket behov du har och lite av en smaksak. Arbetsmiljöverket ställer inte bara krav på att du ska ha utbildning som Bas-P eller Bas-U, du ska också ha goda kunskaper inom arbetsmiljö och ett antal föreskrifter, det betyder att du behöver utbildning i de områdena. 

Går du Bas-PU 1 dag bör du även ha gått en utbildning i grundläggande arbetsmiljöutbildning som ex. BUC:s Startkurs Arbetsmiljö, BAM.

Går du Bas-PU 3 dagar får du med dig mer av de grundläggande arbetsmiljökunskaperna och behöver inte gått BAM-utbildningen.

Bas P/U Uppdatering är en utbildning för den som behöver uppdatera sin utbildning och kunskaper oavsett om deltagaren har tidigare gått Bas-P/U 1 dag eller 3 dagar. Där läggs mycket fokus på erfarenhetsutbyte, nyheter och såklart repetition på kritiska områden. Denna är en högkaktuell utbildning för många pga arbetsmiljöverkets nya föreskrift AFS 2023:3.

Bas-P Påbyggnad riktar sig till den som behöver renodlad utbildning för den som sköter samordning i projekteringsskedet. Bra att du gått Bas-P/U 1 dag innan eller har motsvarande kunskaper innan du går denna.

Varför ska man gå en Bas-P/U utbildning på BUC?

Du bör välja en utbildningsgivare utifrån tre kriterier och även om jag är partisk tycker jag att BUC uppfyller alla kriterierna med råge.

  1. Seriositet och pålitlighet. En utbildningsgivare som uppfyller dessa kriterier levererar inte bara en bra utbildning utan har ett kvalitetsarbete för att säkerställa att innehållet är anpassat till mål och syfte med utbildningen.
  2. Långsiktighet och stabilitet. En bra utbildningsgivare är också en som kommer att finnas kvar, den bygger inte på en enskild persons kompetens och förmåga. Det finns starka fördelar att inte behöva leverantörsbedöma nya utbildningsgivare nästa gång ni ska gå en utbildning. Vad händer om ditt intyg på utbildningen försvinner eller du vill ställa en följdfråga. Välj någon som funnits länge och kommer finnas ännu längre.
  3. Pris och kvalitet. Självklart ska utbildningen vara prisvärd, det är den om priset på utbildningen är rimligt samtidigt som deltagaren varit mer än nöjd med utbildningen. Jämför gärna BUC:s priser, vi står oss väl – särskilt om man betänker nöjdhet från deltagare och väger in vår långsiktighet och seriositet.

Varför uppfyller då BUC dessa kriterier så väl? Jag tycker att det är en kombination av att vi ägs och drivs av medlemmarna i Byggföretagen – det förpliktigar men det beror också på historik och de människor som jobbar där idag. 

Har du flera frågor till oss om BAS PU är du välkommen att kontakta oss!