Bas P/U – 1 dag – DISTANS

Utbildningslängd: 1 dag
Medlemspris: 4200 kr
Ordinarie pris: 4900 kr

Välj datum och boka

Introduktion

Med nya arbetsmiljöverkets föreskrifter 2023:3 på plats, är din kunskap och expertis inom Bas-P/U viktigare än någonsin.

Nu är vår Bas-P/U-utbildning reviderad och anpassad efter de senaste föreskrifterna, AFS 2023:3. Oavsett om du är byggarbetsmiljösamordnare Bas-P, Bas-U eller Byggherre, är den här utbildningen för dig. Vi dyker ner i projekterings- och genomförandefaserna, belyser de olika rollernas ansvar och uppgifter. Godkända deltagare erhåller dokumenterad kompetens i enlighet med aktuella regelverk och blir rustade för att leda trygga och effektiva byggprojekt. Med den här utbildningen i ryggen har du de första byggklossarna att skapa ett framgångsrikt och säkert byggprojekt.

Utbildningen avslutas med ett kunskapsprov, och efter godkänt resultat erhåller du dokumenterad kompetens för rollen som byggarbetsmiljösamordnare Bas-P/Bas-U, enligt krav i AFS 2023:3 och Arbetsmiljölagen kapitel 3.

Utbildningen lever endast upp till kravställningen för BKMA tillsammans med BAM, Startkurs Arbetsmiljö. Bas-P/U 3 dagar är accepterad utan BAM.

Behörighetsutbildning

 • Kräver ID-kontroll
 • Krav på fullständigt personnummer för utfärdande av utbildningsbevis
 • Registrering till ID06 Kompetensdatabas om samtycke lämnats
 • Ingen specifik giltighetstid och krav men rekommendation om förnyelse efter 5 år eftersom många byggherrar ställer det kravet

Persondata för denna utbildning sparas endast under 10 år från godkännandedatum


Utbildningens mål

 • Förståelse för hur byggprocess, entreprenadform, roller och ansvar påverkar rollerna som Bas-P, Bas-U och Byggherren
 • Kunskaper om hur arbetsmiljöfrågorna skall hanteras och samordnas under projekterings- och planeringsskedet (Bas-P)
 • Hur arbetsmiljöarbetet skall hanteras och samordnas på bygg- och anläggningsprojekt under utförande (Bas-U)
 • Kunskaper om hur Bas-P/U kan jobba med riskbedömning och åtgärdstrappa för minskade risker i utförandeskede och förvaltning
 • Dokumenterad utbildning som uppfyller arbetsmiljöverkets krav på funktionen Bas-P och Bas-U

Utbildningens innehåll

 • Grunderna för Bas-P/U
  • Byggprocessen
  • Roller och ansvar
  • Byggherreansvaret
  • Risker på byggarbetsplatser
 • Regelverken
  • Arbetsmiljölagen, AML
  • AFS 2023:1 – Systematiskt arbetsmiljöarbete – grundläggande skyldigheter för arbetsgivare
  • AFS 2023:3 – Projektering och byggarbetsmiljösamordning – grundläggande skyldigheter
  • Förhandsanmälan, dokumentation och Arbetsmiljöplan (AMP)
  • Bransch- och beställarkrav
 • Risker och riskbedömning
  • Grundprinciper riskhantering
  • Riskobservationer
  • Säkerhetskultur
  • Åtgärdstrappan
 • Planerings och projekteringsskedet, Bas-P
  • Planering och projektering
  • Byggherre/Uppdragstagare ansvar och arbetsuppgifter
  • Projektörens ansvar och samordning av projektören
  • Bas-P:s uppgifter och ansvar
  • Tidplan och Arbetsplatsdisposition (APD)
  • Risker i bruksskedet
 • Utförandeskedet, Bas-U
  • Bas-U:s uppgifter
  • Arbetsmiljöplan (AMP)
  • Rutiner för skyddsarbetet
  • Tidsplanering
  • Organisera skyddsarbetet
 • Kunskapsprov

Förkunskaper

Vi rekommenderar att du har gått BAM, Startkurs Arbetsmiljö eller har motsvarande goda kunskaper om regelverket inom arbetsmiljön. Lämpligt att du också har gått onlineutbildningen Safe Construction Training.


Målgrupp

Du som ska vara byggarbetsmiljösamordnare i projekteringsskedet (Bas-P) eller utförandesskedet (Bas-U) men passar också bra för Byggherren.


Bas P/U – 1 dag – DISTANS

 • Start
  Ort
  Distans
  Platser kvar
  4
  Utbildningslängd: 1 dag
  Utbildningsansvarig
  Josefin Larsson
  josefin.larsson@buc.se
  040-352 636
  Visa datum och kontakt
  Boka utbildning
  Boka
 • Start
  Ort
  Distans
  Platser kvar
  14
  Utbildningslängd: 1 dag
  Utbildningsansvarig
  Josefin Larsson
  josefin.larsson@buc.se
  040-352 636
  Visa datum och kontakt
  Boka utbildning
  Boka