Asbest – Allmän utbildning enligt AFS 2006:1, 19 § – DISTANS

Utbildningslängd: 1 dag
Medlemspris: 3000 kr
Ordinarie pris: 3600 kr

Välj datum och boka

Introduktion

Vill du som leder eller utför arbete med asbest eller asbesthaltigt material känna dig trygg och säker i ditt arbete?

Att hantera asbesthaltiga material är ett kvalificerat arbete, eftersom det är starkt cancerframkallande och hälsovådligt. Du som hanterar asbestmaterial måste följa regler och utföra arbetet rätt, för att inte sprida materialet till omgivningen, eller via dina kläder ta med det hem eller till omklädningsrummet.

Utbildningen följer det av BCA utarbetade utbildningsprogrammet och finns även som klassrumsutbildning.

Behörighetsutbildning

  • Kräver ID-kontroll
  • Krav på fullständigt personnummer för utfärdande av utbildningsbevis
  • Registrering till ID06 Kompetensdatabas om samtycke lämnats
  • Ingen specifik giltighetstid och krav men rekommendation om förnyelse efter 5 år
  • Persondata för denna utbildning sparas endast under 10 år från godkännandedatum

Så här fungerar en distansutbildning hos oss
När du går en distansutbildning hos Byggbranschens Utbildningscenter får du samma höga kvalitet på undervisningen som under våra klassrumsutbildningar. Du får träffa våra erfarna lärare och engagerade klasskamrater, som bidrar med både erfarenhetsutbyte och energi. Utbildningen genomförs via det digitala distansverktyget Zoom meetings – ett intuitivt, inkluderande och driftsäkert verktyg – direkt i din dator, mobil eller surfplatta. Du kommer att bli förvånad över hur enkelt och bra det är.

Läs mer om vad som är bra att känna till gällande Zoom och vårt distansupplägg här.


Utbildningens mål

  • Materialkunskap om asbest
  • Kunskap om hur du gör en preliminärbedömning av eventuellt asbestinnehåll
  • Kunskap om hur asbestinnehåll kan fastställas och val av lämplig arbetsmetod
  • Kunskap om nödvändiga skyddsåtgärder

Målgrupp

Du som ska leda eller utföra arbete med asbest eller asbesthaltigt material. Allmän utbildning ger endast behörighet för bearbetning och behandling (ej rivning/sanering).


Utbildningens innehåll

  • Känna till gällande föreskrifter
  • Känna till vad asbest är och var asbest kan finnas
  • Insikt om hälsorisker med asbest
  • Kunskap om olika arbetsmetoder
  • Praktisk kunskap om maskinell och personlig utrustning
  • Kunskap om avfallshantering och kontrollmetoder
  • Nödfallsåtgärder
  • Medicinska kontroller

Förkunskaper

Inget krav på förkunskaper


Asbest – Allmän utbildning enligt AFS 2006:1, 19 § – DISTANS

  • Start
    Ort
    Distans
    Platser kvar
    8
    Utbildningslängd: 1 dag
    Utbildningsansvarig
    Hampus Lostin
    hampus.lostin@buc.se
    031-759 50 03
    Visa datum och kontakt
    Boka utbildning
    Boka