Bas P/U – Uppdatering

Utbildningslängd: 1 dag
Medlemspris: 4200 kr
Ordinarie pris: 4900 kr

Välj datum och boka

Introduktion

Med nya arbetsmiljöverkets föreskrifter 2023:3 på plats, är din kunskap och expertis inom Bas-P/U viktigare än någonsin. Har du en utbildning som baserades på AFS 1999:3 är det läget att gå en uppdatering eftersom den nya föreskriften är kraftigt omarbetad jämfört med den äldre. 

Nu är vår Bas-P/U Uppdateringsutbildning reviderad och anpassad efter de senaste föreskrifterna, AFS 2023:3. Oavsett om du är byggarbetsmiljösamordnare Bas-P, Bas-U eller Byggherre, är den här utbildningen för dig. Vi dyker ner i projekterings- och genomförandefaserna, belyser de olika rollernas ansvar och uppgifter. Godkända deltagare erhåller dokumenterad kompetens i enlighet med aktuella regelverk.

Utbildningen avslutas med ett kunskapsprov, och efter godkänt resultat erhåller du dokumenterad kompetens för rollen som byggarbetsmiljösamordnare Bas-P/Bas-U, enligt krav i AFS 2023:3 och Arbetsmiljölagen kapitel 3.

För denna utbildning kan du ansöka om ersättning hos AFA Försäkring. Läs mer här.

Bas-P/U – Uppdatering finns även som distansutbildning.

Behörighetsutbildning

 • Kräver ID-kontroll
 • Krav på fullständigt personnummer för utfärdande av utbildningsbevis
 • Registrering till ID06 Kompetensdatabas om samtycke lämnats
 • Ingen specifik giltighetstid och krav men rekommendation om förnyelse efter 5 år
 • Persondata för denna utbildning sparas endast under 10 år från godkännandedatum


Utbildningens mål

 • Förståelse för grundläggande koncept och roller, kunna centrala begrepp och ansvar inom Bas-P/U och byggherreansvaret.
 • Kunskap om de viktigaste regelverken som arbetsmiljölagen och föreskrifter i arbetsmiljöarbetet på byggarbetsplatsen.
 • Riskhantering och säkerhetskultur, förståelse för hur risker analyseras och hanteras för att främja en säkerhetskultur på arbetsplatsen.
 • Arbetsmiljö under projekteringsskedet, integrera arbetsmiljöaspekter i planering och projektering av byggprojekt.
 • Organisering av skyddsarbetet under utförandeskedet, vikten av effektivt skyddsarbetet

Målgrupp

Du som arbetar som Bas-P / Bas-U eller byggherre och behöver uppdatera dina kunskaper. För dig som vill ha en uppdaterad utbildning på arbetsmiljöverkets nya förskrift 2023:3 som ersätter tidigare bygg- och anläggningsföreskriften 1999:3.


Utbildningens innehåll

 • Grunderna för Bas-P/U
  • Roller och ansvar
 • Regelverken
  • Arbetsmiljölagen, AML
  • AFS 2023:1 – Systematiskt arbetsmiljöarbete – grundläggande skyldigheter för arbetsgivare
  • AFS 2023:3 – Projektering och byggarbetsmiljösamordning – grundläggande skyldigheter
  • Förhandsanmälan, dokumentation och Arbetsmiljöplan (AMP)
  • Bransch- och beställarkrav
 • Risker
  • Grundprinciper riskhantering
  • Riskobservationer
  • Säkerhetskultur
  • Åtgärdstrappan
 • Planerings och projekteringsskedet, Bas-P
  • Planering och projektering
  • Byggherren/Uppdragstagare ansvar och arbetsuppgifter
  • Projektörens ansvar och samordning av projektören
  • Bas-P:s uppgifter, ansvar och samordning
  • Tidplan och Arbetsplatsdisposition (APD)
  • Risker i bruksskedet
 • Utförandeskedet, Bas-U
  • Bas-U:s uppgifter
  • Arbetsmiljöplan (AMP)
  • Rutiner för skyddsarbetet
  • Tidsplanering
  • Organisera skyddsarbetet
 • Kunskapsprov

Förkunskaper

Du bör ha gått utbildningen Bas-P/U, Byggarbetsmiljösamordning eller motsvarande för att kunna tillgodogöra dig utbildningen.


Bas P/U – Uppdatering

 • Start
  Ort
  Stockholm
  Platser kvar
  Fullbokat
  Utbildningslängd: 1 dag
  Utbildningsansvarig
  Josefin Larsson
  josefin.larsson@buc.se
  040-352 636
  Visa datum och kontakt
  Boka utbildning
  Kölista