Kontrollansvarig, enligt PBL Grund – DISTANS

Utbildningslängd: 3 dagar
Medlemspris: 11500 kr
Ordinarie pris: 13500 kr

Välj datum och boka

Introduktion

Utbildningen ger dig goda kunskaper om bygglagstiftning, som behövs för dig som ska jobba som Kontrollansvarig (KA). Som KA ska du bland annat tillsammans med byggherren ta fram förslag till kontrollplan och se till att kontroller genomförs och att handlingar och bestämmelser följs. Vi kommer också gå igenom de delar i EKS, standardavtal, arbetsmiljölag och miljöbalken som du behöver i ditt uppdrag.

Som KA ska du ha den kunskap, erfarenhet och lämplighet som behövs för uppgiften du har. Du måste kunna styrka detta genom att vara certifierad av ett ackrediterat certifieringsorgan. För att skriva tentamen hänvisar vi till RISE Certifiering eller KIWA. 

Så här fungerar en distansutbildning hos oss
När du går en distansutbildning hos Byggbranschens Utbildningscenter får du samma höga kvalitet på undervisningen som under våra klassrumsutbildningar. Du får träffa våra erfarna lärare och engagerade klasskamrater som bidrar med både erfarenhetsutbyte och energi. Utbildningen genomförs via det digitala distansverktyget Zoom meetings – ett intuitivt, inkluderande och driftsäkert verktyg – direkt i din dator, mobil eller surfplatta. Du kommer att bli förvånad över hur enkelt och bra det är.

Läs mer om vad som är bra att känna till gällande Zoom och vårt distansupplägg här.

’Kontrollansvarig, enligt PBL Grund’ finns även som klassrumsutbildning.

Behörighetsutbildning

 • Kräver ID-kontroll
 • Krav på fullständigt personnummer för utfärdande av utbildningsbevis
 • Ingen registrering till ID06 Kompetensdatabas
 • Ingen specifik giltighetstid och krav men rekommendation om förnyelse efter 5 år
 • Persondata för denna utbildning sparas endast under 10 år från godkännandedatum

Tentamen

 • För tentamen och ansökan om certifiering, kontakta RISE eller KIWA

Utbildningens mål

 • Fördjupad kunskap inom gällande bygglagstiftning
 • Fördjupad kunskap om kontrollplanen
 • Kunskap om andra relevanta regelverk, avtal m.m.
 • Erhålla god kännedom om rollen som kontrollansvarig
 • Ge förutsättningar att klara tentamen via valfritt certifieringsorgan

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som ska fungera som Kontrollansvariga enl. PBL eller i övrigt vill skaffa sig en god uppfattning kring gällande lag- och regelverk.


Utbildningens innehåll

 • PBL, Plan- och bygglagen
 • PBF, Plan- och byggförordningen 
 • KA 4 / KA 5
 • EKS, Eurokoder
 • BBR, Boverkets byggregler
 • Energibestämmelser
 • Standardavtal
 • Arbetsmiljölagen
 • Miljöbalken
 • ISO 9001 /ISO 14001
 • Rollen som Kontrollansvarig (KA) 

För att vara verksam som Kontrollansvarig behöver du kunna uppvisa både den kunskap, erfarenhet och lämplighet som behövs för uppgiften. Detta kan du styrka genom att komplettera med en certifieringsgrundande tentamen inför personcertifiering via valfritt certifieringsorgan, exempelvis RISE Certifiering eller KIWA.


Förkunskaper

Övergripande kunskaper kring standardavtalen inom entreprenadjuridik samt erfarenhet enligt Boverkets föreskrift KA 4. 


Kontrollansvarig, enligt PBL Grund – DISTANS

 • Start
  Ort
  Distans
  Platser kvar
  17
  Utbildningslängd: 3 dagar
  Utbildningsansvarig
  Hampus Wennberg
  hampus.wennberg@buc.se
  08-698 59 09
  Visa datum och kontakt
  Boka utbildning
  Boka