AMA och MER Anläggning – DISTANS

Utbildningslängd: 2 dagar
Medlemspris: 7650 kr
Ordinarie pris: 9000 kr

Introduktion

Vill du förstå AMA-systemets uppbyggnad och hur det används?

Vi går även igenom Mät- och ersättningsreglerna (MER), som används vid reglering av mängder och ÄTA i anläggningsprojekt. Syftet med utbildningen är att du ska förstå AMA Anläggning och hur den används i en entreprenad. Genom kunskaper i mät- och ersättningsreglerna skapas förutsättningar för en samstämmighet mellan parterna vid ekonomisk reglering.

Utbildningen genomförs via distansverktyget Zoom. Läs mer om vad som är bra att känna till gällande vårt distansupplägg här.


Utbildningens mål

 • Kunskaper i uppbyggnaden av AMA-systemet
 • Kunskaper i Mät- och ersättningsreglerna (MER)
 • Förstå hur du använder AMA Anläggning i en entreprenad
 • Kunskaper för att göra bättre affärer och minimera risken för tvister genom att följa AMA-systemet

Målgrupp

AMA, MER och ritningsläsning vänder sig främst till dig som arbetar med anläggningsprojekt som arbetsledare eller utsättare men även yrkesarbetare har nytta av kursen.


Utbildningens innehåll

 • Tolka och upprätta förfrågningsunderlag
 • AMA-systemet – bakgrund och historik
 • AMAs huvudregler
 • Kopplingen AMA
 • Beskrivningens roll vid olika entreprenadformer
 • Hur man hittar i AMA
 • Tekniska beskrivningar och mängförteckningar/-beskrivningar
 • Allmänna principer för Mät- och ersättningsreglerna
 • Reglerbara och ej reglerbara mängder
 • Mall för mängdförteckning
 • Övningsuppgifter och diskussioner

AMA och MER Anläggning – DISTANS

Vill du gå utbildningen, företagsanpassa den eller bara veta mer? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig!