Bas P/U – 3 dagar – DISTANS

Utbildningslängd: 3 dagar
Medlemspris: 10500 kr
Ordinarie pris: 12100 kr

Introduktion

Är du utsedd till byggarbetsmiljösamordnare, Bas-P/U, i ett bygg- och anläggningsarbete?

Utbildningen är en komplett grundutbildning för Bas-P/U i både projektering och utförande.

Vi går igenom hur arbetsmiljöfrågorna hanteras under projekteringsskedet (Bas-P), och hur arbetsmiljöarbetet skall samordnas under byggproduktionen (Bas-U). Du kommer också få ökad kunskap och insikt i de regler som styr ditt uppdrag som byggarbetsmiljösamordnare. I utbildningen går du också igenom de viktigaste föreskrifterna för att aktivt kunna jobba med samordningen av risker på byggarbetsplatsen.

Nu ingår BUC:s förberedande onlineutbildning för Bas-P/U, det är en obligatorisk del av utbildningen där du snabbt får en överblick över uppdraget och hamnar på samma nivå som övriga deltagare. Den här delen kan du gå närsomhelst men ska vara klar innan du börjar på din lärarledda utbildningsdag.

Utbildningen avslutas med ett kunskapsprov. Kursen ger dig efter godkänt skriftligt prov, dokumenterad kunskap för byggarbetsmiljösamordnare Bas-P/U, enligt kraven i AFS 1999:3 och Arbetsmiljölagen kapitel 3.

Utbildningen lever upp till kravställningen för BKMA.

Så här fungerar en distansutbildning hos oss
Distansutbildningar sker live med en utbildare så att du kan ställa frågor och byta erfarenheter av övriga deltagare. Utbildningen genomförs via det digitala distansverktyget Zoom meetings – ett intuitivt, inkluderande och driftsäkert verktyg – direkt i din dator, mobil eller surfplatta. Du kommer att bli förvånad över hur enkelt och bra det är. Läs mer om vårt distansupplägg här.

Bas-P/U – 3 dagar finns även som klassrumsutbildning

Behörighetsutbildning

 • Kräver ID-kontroll
 • Krav på fullständigt personnummer för utfärdande av utbildningsbevis
 • Registrering till ID06 Kompetensdatabas om samtycke lämnats
 • Ingen specifik giltighetstid och krav men rekommendation om förnyelse efter 5 år

Persondata för denna utbildning sparas endast under 10 år från godkännandedatum


Utbildningens mål

 • Förståelse för hur byggprocess, entreprenadform, roller och ansvar påverkar rollen som Bas-P/U
 • Kunskaper om hur arbetsmiljöfrågorna skall hanteras och samordnas under projekterings- och planeringsskedet (Bas-P)
 • Hur arbetsmiljöarbetet skall hanteras och samordnas på bygg- och anläggningsprojekt under utförande (Bas-U)
 • Kunskaper om hur Bas P/U kan jobba med riskbedömning och åtgärdstrappa för minskade risker i utförandeskede och förvaltning
 • Dokumenterad utbildning som uppfyller arbetsmiljöverkets krav på funktionen Bas-P och Bas-U

Utbildningens innehåll

 • Grunderna för Bas-P/U
  • Byggprocessen
  • Roller och ansvar
  • Byggherreansvaret
  • Risker på byggarbetsplatser
 • Regelverken
  • Arbetsmiljölagen, AML
  • Bygg- och anläggningsföreskriften – teori och praktisk hantering, AFS 1999:3
  • Systematiskt Arbetsmiljöarbete, SAM 2001:1
  • Arbetsplatsens utformning, AFS 2020:1
  • Tekniska föreskrifter (AFS 2006:4, 2006:6, 2013:4, 2015:6, 2005:15)
  • Bransch- och beställarkrav
  • AFS 2023:3 – Projektering och byggarbetsmiljösamordning – grundläggande skyldigheter
 • Byggherre/Uppdragstagare ansvar och uppgifter
 • Planerings och projekteringsskedet, Bas-P
  • Byggherrens ansvar
  • Projektörens ansvar och samordning av projektören
  • Bas-P:s uppgifter och ansvar
  • Tidplan, APD-plan (Arbetsplatsdisposition) och AMP (Arbetsmiljöplan)
  • Arbetsmiljö under bruksskedet
 • Utförandeskedet, Bas-U
  • Bas-U:s uppgifter
  • AMP (Arbetsmiljöplan)
  • Bas-Organisationen
  • Organisera skyddsarbetet
  • Arbetsberedningar
  • Ledning och kommunikation
  • Samordning på byggarbetsplatsen (UE och andra på byggarbetsplatsen, Flera byggprojekt på samma ställe, Fast driftställe) 
 • Risker och riskbedömning
  • Händelsekedjan
  • Riskhantering
  • Riskbedömning
  • Åtgärdstrappan
 • Kunskapsprov

Förkunskaper

Lämpligt att du också har gått onlineutbildningen Safe Construction Training.


Bas P/U – 3 dagar – DISTANS

Vill du gå utbildningen, företagsanpassa den eller bara veta mer? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig!