Bas-U – DISTANS

Utbildningslängd: 1 dag
Medlemspris: 4500 kr
Ordinarie pris: 5200 kr

Välj datum och boka

Introduktion

I ljuset av den nya föreskriften AFS 2023:3 som reglerar byggarbetsmiljösamordning är din förmåga att hantera arbetsmiljöfrågor som Bas-U viktigare än någonsin. Denna utbildning syftar till att fördjupa dina kunskaper och färdigheter inom arbetsmiljöregler och praktisk samordning under byggskedet, enligt krav och riktlinjer från arbetsmiljölagen och AFS 2023:3.

Vår innovativa ”Blended” utbildning kombinerar självstudier online med lärarledd träning. Onlinekursen täcker grunderna i arbetsmiljösamordning och rollspecifika ansvar för byggherrar, projektörer, Bas-P och Bas-U. Den lärarledda delen fokuserar på centrala aspekter av arbetsmiljöarbete specifika för Bas-U handläggare.

Utbildningen siktar på att utveckla din förståelse för praktisk samordning i byggprojekt och ger dig verktygen att effektivt leda och samordna arbetsmiljön. Efter avslutad utbildning kommer du vara väl förberedd att hantera Bas-U handläggarens uppgifter, från riskhantering bland entreprenörer till att implementera riskhanteringsprinciperna på byggprojektet.

För att delta i den lärarledda dagen krävs genomförande av två obligatoriska onlineutbildningar. Dessa utbildningar blir tillgängliga via ”mina sidor” när du registrerar dig och ger en grundlig förståelse för byggarbetsmiljösamordning och rollspecifika ansvar enligt AFS 2023:3 för att skapa säkrare arbetsplatser.

Distansutbildning hos Byggbranschens Utbildningscenter erbjuder högklassig undervisning via Zoom, med erfarna lärare och engagerade klasskamrater. Utbildningen genomförs på din enhet (rek. dator/surfplatta, mindre enheter är ej rekommenderade), med enkel och effektiv upplevelse. Så funkar Zoom.

Utbildningen finns också som klassrumsutbildning


Utbildningens mål

 • Att förstå och kunna tillämpa kraven på byggarbetsmiljösamordning enligt AFS 2023:3
 • Ha kunskap och förstå de fyra rollernas (Byggherre, Projektör, Bas-P och Bas-U) uppgifter och ansvar enligt AFS 2023:3
 • Att utveckla färdigheter i att hantera och samordna arbetsmiljöarbetet på en byggarbetsplats
 • Att få kunskapen och färdighet om riskhantering och samordning av arbetsmoment utifrån arbetsmiljörisker under byggskedet


Målgrupp

Du som ska vara byggarbetsmiljösamordnare under utförandesskedet (Bas-U). För dig som har behov av fördjupade kunskaper inom byggarbetsmiljösamordning men inte ska vara Bas-P/U rekommenderar vi Byggarbetsmiljösamordning. 

För dig som också har behov av att vara handläggare i planering och projekteringsskedet ska du också gå vår Bas-P utbildning. 


Utbildningens innehåll

 • Byggarbetsmiljösamordning (för detaljerat innehåll se Byggarbetsmiljösamordning – ONLINE)
  • AFS 2023:3
  • Arbetsgivaransvar vs. Byggarbetsmiljösamordning
  • Roller, ansvar och uppgifter för Byggherre, Projektör, Bas-P och Bas-U
  • Grunderna i riskhanteringsprinciperna
 • Grunderna för Byggarbetsmiljösamordning
  • Byggprocessen
  • Roller och ansvar
  • Risker på byggarbetsplatser
 • Bas-U 
  • Uppdrag och ansvar
  • Samordning och samverkan
  • Introduktion och information 
  • Rutiner för uppföljning och kontroll
  • Tidsplanering för byggskedet
  • Samordning på fast driftställe
  • Forum och mötesformer under byggskedet
 • Riskhantering i praktiken
  • Klartecken för start – förutsättningar
  • Åtgärdstrappan – grundprinciper riskhantering 
  • Riskbedömningar och arbetsberedningar 
  • Kontroll av besiktningspliktiga anordningar
  • Arbetsmoment som kräver kompetent person
  • Riskobservationer och skyddsronder 
  • Utredning av olyckor och tillbud 
 • Arbetsmiljöplan
  • Överlämning mellan Bas-P och Bas-U
  • Hantering av AMP under byggskedet
  • Anpassning av AMP vid samtidig pågående projektering
  • Hantering av risker som saknar underlag från Bas-P 
  • Arbetsmoment med särskilda risker
  • Överlämning mellan olika Bas-U handläggare
 • Bygg- och anläggningsarbete
  • Riskbedömningar från entreprenörer
  • Fösta hjälpen och nödlägesrutiner
  • Val av arbetsmetod och utrustning
  • Hantering av material och avfall
  • Förbindelse- och tillträdesleder
  • Fallrisker och krav på fallskydd
 • Praktiska samordningsverktyg
  • Arbetsmiljöverkets checklista
  • Branschens arbetsmiljöguider 
  • Länkar, filmer och broschyrer
 • Kunskapstest


Förkunskaper

Vi rekommenderar att du har gått BAM, Startkurs Arbetsmiljö eller har motsvarande goda kunskaper om regelverken inom arbetsmiljön. Lämpligt att du också har gått onlineutbildningen Safe Construction Training.


Bas-U – DISTANS

 • Start
  Ort
  Distans
  Platser kvar
  19
  Utbildningslängd: 1 dag
  Utbildningsansvarig
  Hampus Lostin
  hampus.lostin@buc.se
  031-759 50 03
  Visa datum och kontakt
  Boka utbildning
  Boka
 • Start
  Ort
  Distans
  Platser kvar
  19
  Utbildningslängd: 1 dag
  Utbildningsansvarig
  Hampus Lostin
  hampus.lostin@buc.se
  031-759 50 03
  Visa datum och kontakt
  Boka utbildning
  Boka
 • Start
  Ort
  Distans
  Platser kvar
  20
  Utbildningslängd: 1 dag
  Utbildningsansvarig
  Josefin Larsson
  josefin.larsson@buc.se
  040-352 636
  Visa datum och kontakt
  Boka utbildning
  Boka
 • Start
  Ort
  Distans
  Platser kvar
  20
  Utbildningslängd: 1 dag
  Utbildningsansvarig
  Josefin Larsson
  josefin.larsson@buc.se
  040-352 636
  Visa datum och kontakt
  Boka utbildning
  Boka
 • Start
  Ort
  Distans
  Platser kvar
  20
  Utbildningslängd: 1 dag
  Utbildningsansvarig
  Hampus Lostin
  hampus.lostin@buc.se
  031-759 50 03
  Visa datum och kontakt
  Boka utbildning
  Boka
 • Start
  Ort
  Distans
  Platser kvar
  20
  Utbildningslängd: 1 dag
  Utbildningsansvarig
  Hampus Lostin
  hampus.lostin@buc.se
  031-759 50 03
  Visa datum och kontakt
  Boka utbildning
  Boka
 • Start
  Ort
  Distans
  Platser kvar
  20
  Utbildningslängd: 1 dag
  Utbildningsansvarig
  Josefin Larsson
  josefin.larsson@buc.se
  040-352 636
  Visa datum och kontakt
  Boka utbildning
  Boka
 • Start
  Ort
  Distans
  Platser kvar
  20
  Utbildningslängd: 1 dag
  Utbildningsansvarig
  Hampus Lostin
  hampus.lostin@buc.se
  031-759 50 03
  Visa datum och kontakt
  Boka utbildning
  Boka
 • Start
  Ort
  Distans
  Platser kvar
  20
  Utbildningslängd: 1 dag
  Utbildningsansvarig
  Hampus Lostin
  hampus.lostin@buc.se
  031-759 50 03
  Visa datum och kontakt
  Boka utbildning
  Boka
 • Start
  Ort
  Distans
  Platser kvar
  20
  Utbildningslängd: 1 dag
  Utbildningsansvarig
  Josefin Larsson
  josefin.larsson@buc.se
  040-352 636
  Visa datum och kontakt
  Boka utbildning
  Boka