Bas P/U – Uppdatering – DISTANS

Utbildningslängd: 1 dag
Medlemspris: 4200 kr
Ordinarie pris: 4900 kr

Välj datum och boka

Introduktion

Med nya arbetsmiljöverkets föreskrifter 2023:3 på plats, är din kunskap och expertis inom Bas-P/U viktigare än någonsin. Har du en utbildning som baserades på AFS 1999:3 är det läget att gå en uppdatering eftersom den nya föreskriften är kraftigt omarbetad jämfört med den äldre. 

Nu är vår Bas-P/U Uppdateringsutbildning reviderad och anpassad efter de senaste föreskrifterna, AFS 2023:3. Oavsett om du är byggarbetsmiljösamordnare Bas-P, Bas-U eller Byggherre, är den här utbildningen för dig. Vi dyker ner i projekterings- och genomförandefaserna, belyser de olika rollernas ansvar och uppgifter. Godkända deltagare erhåller dokumenterad kompetens i enlighet med aktuella regelverk.

Utbildningen avslutas med ett kunskapsprov, och efter godkänt resultat erhåller du dokumenterad kompetens för rollen som byggarbetsmiljösamordnare Bas-P/Bas-U, enligt krav i AFS 2023:3 och Arbetsmiljölagen kapitel 3.

För denna utbildning kan du ansöka om ersättning hos AFA Försäkring. Läs mer här.

Så här fungerar en distansutbildning hos oss
När du går en distansutbildning hos Byggbranschens Utbildningscenter får du samma höga kvalitet på undervisningen som under våra klassrumsutbildningar. Du får träffa våra erfarna lärare och engagerade klasskamrater, som bidrar med både erfarenhetsutbyte och energi. Utbildningen genomförs via det digitala distansverktyget Zoom meetings – ett intuitivt, inkluderande och driftsäkert verktyg – direkt i din dator, mobil eller surfplatta. Du kommer att bli förvånad över hur enkelt och bra det är. Läs mer om vad som är bra att känna till gällande Zoom och vårt distansupplägg här.

Digitalt klassrum
Denna distansutbildning har digitalt utbildningsmaterial som du får tillgång till via ditt personliga konto på MinaSidor.

BAS P/U – Uppdatering finns även som klassrumsutbildning.

Behörighetsutbildning

 • Kräver ID-kontroll
 • Krav på fullständigt personnummer för utfärdande av utbildningsbevis
 • Registrering till ID06 Kompetensdatabas om samtycke lämnats
 • Ingen specifik giltighetstid och krav men rekommendation om förnyelse efter 5 år
 • Persondata för denna utbildning sparas endast under 10 år från godkännandedatum


Utbildningens mål

 • Förståelse för grundläggande koncept och roller, kunna centrala begrepp och ansvar inom Bas-P/U och byggherreansvaret.
 • Kunskap om de viktigaste regelverken som arbetsmiljölagen och föreskrifter i arbetsmiljöarbetet på byggarbetsplatsen.
 • Riskhantering och säkerhetskultur, förståelse för hur risker analyseras och hanteras för att främja en säkerhetskultur på arbetsplatsen.
 • Arbetsmiljö under projekteringsskedet, integrera arbetsmiljöaspekter i planering och projektering av byggprojekt.
 • Organisering av skyddsarbetet under utförandeskedet, vikten av effektivt skyddsarbetet

Målgrupp

Du som arbetar som Bas-P / Bas-U eller byggherre och behöver uppdatera dina kunskaper. För dig som vill ha en uppdaterad utbildning på arbetsmiljöverkets nya förskrift 2023:3 som ersätter tidigare bygg- och anläggningsföreskriften 1999:3.


Utbildningens innehåll

 • Grunderna för Bas-P/U
  • Roller och ansvar
 • Regelverken
  • Arbetsmiljölagen, AML
  • AFS 2023:1 – Systematiskt arbetsmiljöarbete – grundläggande skyldigheter för arbetsgivare
  • AFS 2023:3 – Projektering och byggarbetsmiljösamordning – grundläggande skyldigheter
  • Förhandsanmälan, dokumentation och Arbetsmiljöplan (AMP)
  • Bransch- och beställarkrav
 • Risker
  • Grundprinciper riskhantering
  • Riskobservationer
  • Säkerhetskultur
  • Åtgärdstrappan
 • Planerings och projekteringsskedet, Bas-P
  • Planering och projektering
  • Byggherren/Uppdragstagare ansvar och arbetsuppgifter
  • Projektörens ansvar och samordning av projektören
  • Bas-P:s uppgifter, ansvar och samordning
  • Tidplan och Arbetsplatsdisposition (APD)
  • Risker i bruksskedet
 • Utförandeskedet, Bas-U
  • Bas-U:s uppgifter
  • Arbetsmiljöplan (AMP)
  • Rutiner för skyddsarbetet
  • Tidsplanering
  • Organisera skyddsarbetet
 • Kunskapsprov

Förkunskaper

Utbildningen har uppdaterat kunskaper om hur arbetsmiljöfrågorna skall hanteras enligt AFS 2023:3. Utbildningen uppfyller kraven som Byggherren skall ställa på Bas-P/U, om dokumenterad utbildning, i rollen enligt AFS 2023:3 – Projektering och byggarbetsmiljösamordning – grundläggande skyldigheter.


Bas P/U – Uppdatering – DISTANS

 • Start
  Ort
  Distans
  Platser kvar
  3
  Utbildningslängd: 1 dag
  Utbildningsansvarig
  Josefin Larsson
  josefin.larsson@buc.se
  040-352 636
  Visa datum och kontakt
  Boka utbildning
  Boka
 • Start
  Ort
  Distans
  Platser kvar
  Fullbokat
  Utbildningslängd: 1 dag
  Utbildningsansvarig
  Annika Olsson
  annika.olsson@buc.se
  031-629415
  Visa datum och kontakt
  Boka utbildning
  Kölista